Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Hulpmiddelen, gehandicapten en ouderen

Hulpmiddelen zijn voorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen om beter te kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Onder hulpmiddelen kunt u bijvoorbeeld verstaan een traplift of tillift. Deze hulpmiddelen kunt u aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen bij de gemeente

Een traplift of tillift kunt u bij de gemeente aanvragen bij Publiekscontacten zorg.

Wat moet u meenemen?

  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • Burgerservicenummers van u en eventueel uw partner
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeld-/vraagformulier

Hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel                                                                                         

Voor kortdurende gebruik minder dan 6 maanden kunt u terecht bij de Vegro Thuiszorgwinkel Deventer. U kunt hierbij denken aan krukken, rollator, drempelhulp, hoog-laagbed en transferhulpmiddelen. 

  • Neem voor meer informatie contact op met Vegro thuiszorgwinkel 0800-2887766. 
  • Meer informatie vindt u op de website van Vegro.

Hulpmiddelen van de zorgverzekeraar                                                                                          

Voor sommige hulpmiddelen kunt u een beroep doen op uw Zorgverzekeraar, zoals een trippelwerkstoel, hoog-laagbed, bedbox, een aangepaste kinderstoel of verpleegartikelen.

  • Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. 

 

Hulpmiddelen via de gemeente

Met ingang van 1 januari 2020 betaalt een huishouden een vaste maandelijkse bijdrage van € 19 per maand voor hulpmiddelen vanuit de Wmo. Het CAK int deze bijdrage.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel                                                                                         

Voor informatie over de kosten van hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel kunt u contact opnemen met Vegro Thuiszorgwinkel Deventer:

Voor informatie over hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen kunt u terecht bij

English Deutsch