Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Hulpmiddelen, gehandicapten en ouderen

Hulpmiddelen zijn voorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen om beter te kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Onder hulpmiddelen kunt u bijvoorbeeld verstaan een traplift of tillift. Deze hulpmiddelen kunt u aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen bij de gemeente

Een traplift of tillift kunt u bij de gemeente aanvragen bij Publiekscontacten zorg.

Wat moet u meenemen?

  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • Burgerservicenummers van u en eventueel uw partner
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeld-/vraagformulier

Hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel                                                                                         

Voor kortdurende gebruik minder dan 6 maanden kunt u terecht bij de Vegro Thuiszorgwinkel Deventer. U kunt hierbij denken aan krukken, rollator, drempelhulp, hoog-laagbed en transferhulpmiddelen. 

  • Neem voor meer informatie contact op met Vegro thuiszorgwinkel 0800-2887766. 
  • Meer informatie vindt u op de website van Vegro.

Hulpmiddelen van de zorgverzekeraar                                                                                          

Voor sommige hulpmiddelen kunt u een beroep doen op uw Zorgverzekeraar, zoals een trippelwerkstoel, hoog-laagbed, bedbox, een aangepaste kinderstoel of verpleegartikelen.

  • Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. 

 

Hulpmiddelen via de gemeente

Met ingang van 1 januari 2020 betaalt een huishouden een vaste maandelijkse bijdrage van € 19 per maand voor hulpmiddelen vanuit de Wmo. Het CAK int deze bijdrage.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel                                                                                         

Voor informatie over de kosten van hulpmiddelen van de thuiszorgwinkel kunt u contact opnemen met Vegro Thuiszorgwinkel Deventer:

Voor informatie over hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen kunt u terecht bij

English Deutsch