Hulpmiddelen, gehandicapten en ouderen

Hulpmiddelen zijn losse woonvoorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen om beter te functioneren in hun eigen omgeving. Onder hulpmiddelen verstaan we rollator, krukken en sta-op-stoel. Voor deze hulpmiddelen kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel.

Hoe vraagt u hulpmiddelen aan

Voor hulpmiddelen zoals krukken, rollator en sta-op-stoel kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel Vegro thuiszorgwinkel 0800-2887766 of de Welzorg, 0570-63868. 

Wat heeft u nodig?

  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  • Bewijs burgerservicenummers van u en eventueel uw partner.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken.
  • Bewijzen van uw ziekte en behandelperspectieven.

Eigen bijdrage

Voor hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen bij de Belastingdienst van 2 jaar geleden. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Voor informatie over hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen kunt u terecht bij Publiekscontacten zorg in het stadhuis Deventer.

English Deutsch