Hulpmiddelen, gehandicapten en ouderen

Hulpmiddelen zijn losse woonvoorzieningen die mensen met een beperking in staat stellen om beter te functioneren in hun eigen omgeving. Onder hulpmiddelen verstaan we rollator, krukken, sta-op-stoel en douche/toiletstoel. 

Hoe vraagt u hulpmiddelen aan

Voor hulpmiddelen zoals krukken, rollator en sta-op-stoel kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel Vegro thuiszorgwinkel 0800-2887766 of de Welzorg, 0570-63868. 

Wat heeft u nodig?

  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  • Bewijs burgerservicenummers van u en eventueel uw partner.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken.
  • Bewijzen van uw ziekte en behandelperspectieven.

Eigen bijdrage

Voor hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen bij de Belastingdienst van 2 jaar geleden. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Voor informatie over hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen kunt u terecht bij Publiekscontacten zorg in het stadhuis Deventer.

English Deutsch