Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een structurele medische beperking zijn niet in staat om bij te verdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

 

Let op: Kijk eerst onder het kopje 'Voorwaarden' of je in aanmerking komt voor individuele studietoeslag.

Individuele studietoeslag aanvragen

Je vraagt individuele studietoeslag aan met het aanvraagformulier. Dit formulier stuur je samen met bewijsstukken naar de gemeente Deventer. Zonder bewijsstukken kunnen wij je aanvraag niet behandelen.

Bewijsstukken die de gemeente nodig heeft:

 • kopie geldig identiteitsbewijs;
 • kopie bewijs studiefinanciering (WSF of WTOS);
 • bewijs volgen opleiding;
 • kopie bankafschriften van alle bank/spaarrekeningen van de laatste 3 maanden;
 • kopie bewijs overige bezittingen en/of schulden;
 • kopie beslissing toekenning indicatie banenafspraak/verklaring opname doelgroepenregister (UWV), òf verklaring van deskundige (bijv arts of school) m.b.t. je beperkingen.

Aanvraag schriftelijk indienen

Je print het formulier uit, vult het in en ondertekent het. Het formulier stuur je samen met aanvullende documenten naar:

Gemeente Deventer
t.a.v. Jongerenloket
Antwoordnummer 225 (postzegel niet nodig)
7400 VB Deventer

Aanvraag per e-mail indienen

Je scant het formulier dat je hebt ingevuld en ondertekend, met de aanvullende documenten. Daarna verstuur je alles per e-mail aan: jongerenloket@deventer.nl

Aanvraag aan de balie inleveren

Je kunt het aanvraagformulier en bijbehorende documenten ook afgeven aan de balie van het stadhuis, t.a.v. Jongerenloket, Birgitte Flapper.

Om individuele studietoeslag aan te kunnen vragen moet je aan alle voorwaarden voldoen:

 • je bent 18 jaar of ouder;
 • je volgt een studie waarbij je studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos) ontvangt;
 • je hebt niet meer vermogen dan je voor de Participatiewet mag hebben;
 • je bent door een structurele medische beperking niet in staat om naast je studie te werken;
 • je ontvangt geen uitkering van het UWV (bijvoorbeeld Wajong, WIA);
 • ontvang je geld voor levensonderhoud, zoals alimentatie, wezenpensioen of inkomsten uit stage? Deze worden verrekend met de individuele studietoeslag.

Individuele studietoeslag is een regeling die de gemeente Deventer heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Laag inkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Heb je vragen over de individuele studietoeslag? Neem contact op met het Jongerenloket, mevrouw B. Flapper. Het Jongerenloket is bereikbaar via telefoonnummer 14 0570 of stuur een e-mail naar jongerenloket@deventer.nl.

English Deutsch