Individuele studietoeslag aanvragen

Met een diploma op zak hebben jongeren met een beperking betere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ben je student, maar is het door een beperking moeilijk om naast je studie een bijbaan te hebben? Dan kun je individuele studietoeslag aanvragen.

Kijk eerst onder het kopje Voorwaarden of je aan alle voorwaarden voldoet.

Individuele studietoeslag aanvragen

Je vraagt individuele studietoeslag aan met het aanvraagformulier. Dit formulier stuur je samen met bewijsstukken naar de gemeente Deventer. Zonder bewijsstukken kunnen wij je aanvraag niet behandelen.

Bewijsstukken die de gemeente nodig heeft:

  • kopie geldig identiteitsbewijs
  • kopie bewijs studiefinanciering (WSF of WTOS)
  • bewijs volgen opleiding
  • kopie bankafschriften van alle bank/spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • kopie bewijs overige bezittingen en/of schulden
  • kopie beslissing toekenning indicatie banenafspraak/verklaring opname doelgroepenregister (UWV), òf verklaring van deskundige (bijv arts of school) m.b.t. je beperkingen

Aanvraag individuele studietoeslag schriftelijk indienen

Je print het formulier uit, vult het in en ondertekent het. Het formulier stuur je samen met aanvullende documenten naar:

Gemeente Deventer, afdeling Welzijn en Zorg/Jongerenloket
Antwoordnummer 225 (postzegel niet nodig)
7400 VB Deventer

Aanvraag individuele studietoeslag per e-mail indienen

Je scant het formulier dat je hebt ingevuld en ondertekend, met de aanvullende documenten. Daarna verstuur je alles per e-mail aan: jongerenloket@deventer.nl

Aanvraag individuele studietoeslag aan de balie inleveren

Je kunt het aanvraagformulier en bijbehorende documenten ook afgeven aan de balie van het Werkplein, Smedenstraat 280 t.a.v. het Jongerenloket, mevrouw B. Flapper.

 

Om individuele studietoeslag aan te kunnen vragen moet je aan alle voorwaarden voldoen:

  • je bent 18 jaar of ouder;
  • je volgt een studie waarbij je studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos) ontvangt;
  • je hebt niet meer vermogen dan je voor de Participatiewet mag hebben;
  • je bent door een arbeidsbeperking niet in staat om het minimumloon te verdienen. Dat komt omdat je door jouw beperking minder productief bent of maar een beperkt aantal uren per dag of week kunt werken.

Regelingen bij laag inkomen

Individuele studietoeslag is een regeling die de gemeente Deventer heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Laag inkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Heb je vragen over de individuele studietoeslag? Neem contact op met het Jongerenloket, mevrouw B. Flapper. Het Jongerenloket is bereikbaar via telefoonnummer 14 0570.

English Deutsch