Logo gemeente Deventer

Kermis organiseren

Binnen de gemeente Deventer kennen we twee soorten kermissen:

  • kermissen die door overigen worden georganiseerd (Bathmense kermis, kermis in Lettele, Okkenbroek, Colmschate etc.)
  • de kermissen die door de gemeente worden georganiseerd (Deventer Zomerkermis en de Paaskermis)

Kermis die door overigen wordt georganiseerd

Wanneer u zelf een kermis wilt organiseren kijk onder het product Groot evenement organiseren voor de procedure. Indien u een standplaats wilt innemen op een kermis die niet wordt georganiseerd door de gemeente moet u contact opnemen met de organisator van die kermis.

Gemeentelijke kermis (Zomer- Paaskermis)

De 'gemeentelijke' kermissen worden geregeld in de gemeentelijke kermisverordening. De gemeentelijke kermis wordt door de gemeente georganiseerd.

Hieronder vallen de Paaskermis, deze wordt georganiseerd op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan, en de Zomerkermis, deze wordt georganiseerd in de binnenstad op de pleinen, Brink, Grote Kerkhof en Nieuwe Markt.

In Deventer wordt er gewerkt met het systeem van gesloten verpachting. Dit houdt in dat wanneer u met een attractie of verkoopzaak een standplaats op de (Zomer of Paas) kermis wilt innemen u zich dient in te schrijven voor de verpachting.

De verpachting voor de Paaskermis vindt in december plaats. De verpachting voor de Zomerkermis vindt in januari plaats.

Om mee te kunnen doen aan de verpachting, moet u de vastgestelde formulieren invullen.

Deze formulieren kunt u downloaden via www.kermisdeventer.nl of opvragen bij de gemeente Deventer. Bij de formulieren dient u de volgende gegevens te voegen:

  • een afschrift van de Kamer van Koophandel;
  • duidelijk foto/folder materiaal van de zaak waarmee u inschrijft;
  • kopie van het keuringsbewijs (indien van toepassing).

Na de verpachting worden de gunningen rechtstreeks aan de exploitanten verstuurd. De exploitanten die geen plek hebben gekregen krijgen hier tevens schriftelijk bericht van.

Aan het inschrijven voor de verpachting zijn geen kosten verbonden. Voor het innemen van een plak (na gunning) bent u de ingeschreven pachtsom, een bijdrage aan de promotie, servicekosten, en kosten voor het innemen van een standplaats met caravan/woonwagen of andere woonvoorzieningen verschuldigd.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

In principe kan iedere exploitant zich inschrijven tijdens de gesloten verpachting.

Men dient hiervoor gebruik te maken van het inschrijfformulier en enveloppen voor inzending die zijn vastgesteld door het college.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen niet-verkoopzaken en verkoopzaken. Voor niet-verkoopzaken dient men gebruik te maken van inschrijfformulier A en voor verkoopzaken van inschrijfformulier B. Het gebruik van afwijkende formulieren wordt niet toegestaan.

De verpachting van de Paaskermis vindt in december plaats. De verpachting van de Zomerkermis vindt in januari plaats.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeentelijke kermissen worden georganiseerd op grond van de Kermisverordening en de hier aan verbonden verpachtingsvoorwaarden.

Voor meer informatie over een specifieke kermis neemt u contact op met de organisatie van de kermis.