Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Rioolheffing

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Tarieven 2020

A 0 m3 tot en met 500 m3

€ 172,20

B 501 m3 tot en met 1.500 m3

€ 333

C 1.501 m3 tot en met 3.000 m3

€ 639

D 3.001 m3 tot en met 5.000 m3

€ 1.053

E 5.001 m3 tot en met 7.500 m3

€ 1.479

F 7.501 m3 tot en met 10.000 m3

€ 1.887

G 10.001 m3 tot en met 15.000 m3

€ 2.388

H 15.001 m3 tot en met 30.000 m3

€ 3.330

I 30.001 m3 en meer m3

€ 4.440

 

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Let op: heeft u al gemaild naar Snel antwoord, dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar. De termijn voor bezwaar loopt tot en met 12 april.

De Regionale belastingsamenwerking legt alleen een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag rioolheffing.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

English Deutsch