Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Rioolheffing

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Tarieven 2019

A 0 m3 tot en met 500 m3

€ 172,20

B 501 m3 tot en met 1.500 m3

€ 333

C 1.501 m3 tot en met 3.000 m3

€ 639

D 3.001 m3 tot en met 5.000 m3

€ 1.053

E 5.001 m3 tot en met 7.500 m3

€ 1.479

F 7.501 m3 tot en met 10.000 m3

€ 1.887

G 10.001 m3 tot en met 15.000 m3

€ 2.388

H 15.001 m3 tot en met 30.000 m3

€ 3.330

I 30.001 m3 en meer m3

€ 4.440

 

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen via snelantwoord@dowr.nl. Denkt u bijvoorbeeld dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of wilt u iets anders weten over uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u dat aangeven via snelantwoord@dowr.nl. Dat kan tot en met 27 maart 2019. Vermeld waarom u reageert. U krijgt binnen 2 werkdagen antwoord. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 11 april 2019.

Bezwaar maken

Let op: hebt u al gemaild naar snelantwoord@dowr.nl, dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

De Regionale belastingsamenwerking legt alleen een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag rioolheffing.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

English Deutsch