Rolstoelen

Kunt u geen gebruik maken van gewone vervoersmiddelen? Dan kan de gemeente u helpen met een rolstoel. U kunt dit melden bij de gemeente. U krijgt dan een rolstoel in bruikleen. De gemeente betaalt de kosten voor onderhoud of aanpassingen aan de rolstoel en sluit er ook een casco verzekering voor af. Deze voorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Digitaal melden

U kunt digitaal uw melding doen. U logt in met uw DigiD. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw melding. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Schriftelijk melden

Wilt u de melding schriftelijk doen, vraag dan eerst een meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 0570. U vult het formulier volledig in. De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Deventer
Publiekscontacten zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie melden

U kunt ook een melding doen bij Publiekscontacten zorg. Dat kan direct aan de balie, maar u kunt ook eerst het aanmeldformulier aanvragen via telefoonnummer 14 0570. Dit formulier levert u dan ingevuld in bij de balie Publiekzaken. Neem in beide gevallen een geldig legitimatiebewijs mee.

Bij Publiekscontacten zorg kunt u verder informatie krijgen over de verschillende soorten voorzieningen, de vergoedingen en de voorwaarden.

De besluitvormingsprocedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van melding en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties. Hierover ontvangt u tijdig een bericht.

Voor wie?

U kunt een rolstoel in bruikleen aanvragen voor langer dan een half jaar:

 • als u zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen of het hulpmiddel nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren in en om het huis;
 • als er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
 • als u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening;
 • Woont u in een WLZ-instelling, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuis? Dan kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente. Informeer bij de instelling zelf voor meer informatie.

Sportrolstoel

 • U moet rolstoelafhankelijk zijn voor het bedrijven van een sport;
 • U ontvangt een standaardbedrag voor de aanschaf;
 • U krijgt éénmaal per 3 jaar een vast bedrag van maximaal € 2.750;
 • U ontvangt vaste tegemoetkoming voor onderhoud, verzekering en reparatie;
 • U bent aantoonbaar lid van een rolstoelsportvereniging.

Meer over rolstoelen

 • Heeft u een rolstoel dagelijks nodig, bijvoorbeeld omdat u uw been gebroken heeft en moet herstellen? En duurt dit naar verwachting niet langer dan 3 tot 6 maanden? Dan kunt u voor een rolstoel terecht bij de hulpmiddelenuitleen van Vegro Thuiszorgwinkel DeventerWelzorg in Deventer of Medipoint.

 

U kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) en zelf de voorziening aanschaffen of u laat de gemeente de voorziening kopen. Bij een PGB ontvangt u eenmalig een bedrag van de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

De gemeente koopt de voorziening bij Welzorg, www.welzorg.nl of Medipoint, www.medipoint.nl. U maakt dan gebruik van zorg in natura en krijgt de voorziening in bruikleen van de gemeente. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Tijdens het gesprek met de Wmo consulent kunt u uw voorkeur voor een leverancier doorgeven. 

Let op: vraag de voorziening eerst aan voordat u de kosten maakt.

Welke rolstoelen zijn er beschikbaar?

 • handbewogen (duw)rolstoel
 • actieve rolstoel
 • elektrische rolstoel.
 • duwwandelwagen.
 • sportrolstoel (zie Voorwaarden).

Hoe zit het met onderhoud en garantie?

 • Heeft u een rolstoel in bruikleen en verandert uw medische situatie waardoor uw rolstoel aangepast moet worden, dan kunt u voor de kosten van aanpassingen, onderhoud en reparaties een vergoeding aanvragen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij Publiekscontacten zorg.
 • Heeft u een rolstoel middels PGB dan moet u de kosten voor onderhoud en reparatie zelf bekostigen.

Hoe wordt de rolstoel bezorgd?

 • Als u een rolstoel in Natura (bruikleen) ontvangt, dan wordt deze bij u thuisgebracht en krijgt u tevens instructies voor gebruik.
 • Als u een rolstoel middels PGB ontvangt dan dient u zelf afspraken te maken met de leverancier.

Bruikleen stoppen

Wanneer een geleende rolstoel niet meer nodig is bijvoorbeeld door overlijden, dan meldt de gemeente dat bij de leverancier, zodat de voorziening opgehaald kan worden.

Rolstoel lenen korter dan 6 maanden

Heeft u voor een korte periode een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij 1 de uitleenwinkels in Deventer.

 

Voor een rolstoel kunt u terecht bij Publiekscontacten zorg in het stadhuis.

English Deutsch