Rolstoelen

Heeft u langdurig en dagelijks een rolstoel nodig? Dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een rolstoel in bruikleen. Deze voorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Digitaal melden

U kunt digitaal uw melding doen. U logt in met uw DigiD. Voor meer informatie kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.

 

Voor wie?

U kunt een rolstoel in bruikleen aanvragen voor langer dan een half jaar:

 • Als u zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen of het hulpmiddel nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren in en om het huis;
 • Als er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
 • Als u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening;
 • Woont u in een WLZ-instelling, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuis? Dan kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente. Informeer bij de instelling zelf voor meer informatie.

Sportrolstoel

 • U moet rolstoelafhankelijk zijn voor het bedrijven van een sport;
 • U ontvangt een standaardbedrag voor de aanschaf;
 • U krijgt éénmaal per 3 jaar een vast bedrag van maximaal € 2.750;
 • U ontvangt vaste tegemoetkoming voor onderhoud, verzekering en reparatie;
 • U bent aantoonbaar lid van een rolstoelsportvereniging.

Heeft u langdurig en dagelijks een (elektrische) rolstoel nodig, dan kunt u deze aanvragen bij Team Toegang Wmo.

Hiervoor heeft de gemeente een contract met Welzorg en Medipoint. U kunt ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget. U ontvangt de rolstoel in bruikleen. Op de website van Vilans vindt u meer (onafhankelijke) informatie over hulpmiddelen bij het actief blijven bewegen.

Welke rolstoelen zijn er beschikbaar?

 • handbewogen (duw)rolstoel
 • actieve rolstoel
 • elektrische rolstoel
 • duwwandelwagen
 • sportrolstoel (zie Voorwaarden)

Voor een rolstoel kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.

English Deutsch