Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Rolstoelen

Heeft u langer dan een half jaar een rolstoel nodig en gebruikt u deze iedere dag? U kunt dit melden bij de gemeente. U krijgt dan een rolstoel in bruikleen. De gemeente betaalt de kosten voor onderhoud of aanpassingen aan de rolstoel en sluit er ook een casco verzekering voor af.

Digitaal melden

U kunt digitaal uw melding doen. U logt in met uw DigiD. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw melding. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Schriftelijk melden

Wilt u de melding schriftelijk doen, vraag dan eerst een meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 0570. U vult het formulier volledig in.

De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Deventer
Publiekscontacten zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie melden

U kunt ook een melding doen bij Publiekscontacten zorg. Dat kan direct aan de balie, maar u kunt ook eerst het aanmeldformulier aanvragen via telefoonnummer 14 0570. Dit formulier levert u dan ingevuld in bij de balie Publiekzaken. Neem in beide gevallen een geldig legitimatiebewijs mee.

Bij Publiekscontacten zorg kunt u verder informatie krijgen over de verschillende soorten voorzieningen, de vergoedingen en de voorwaarden.

In Natura

 • Om te kunnen bepalen welke rolstoel voor u het meest geschikt is, vindt een passing plaats. Dat betekent dat de rolstoel past bij uw persoonlijke omstandigheden en behoeften.
 • De gemeente gaat uit van de goedkoopste en (meest) adequate oplossing.
 • De rolstoel ontvangt u in bruikleen, met uitzondering van een sportrolstoel (zie voorwaarden).

Persoonsgebonden Budget

 • Als u langere tijd een rolstoel nodig heeft, dan is het mogelijk een rolstoel te kopen met een PGB;
 • U ontvangt een bedrag dat overeenkomt met het bedrag dat overeenkomt met de prijs van de goedkoopste en (meest) adequate oplossing;
 • Bij bepaling van de hoogte van het PGB worden ook de bijkomende kosten meegenomen zoals onderhoud, reparatie en verzekering;
 • Een PGB wordt maximaal één keer per 5 jaar aan u toegekend;
 • Garantie wordt afgegeven door de leverancier waar u de rolstoel koopt.

Wat heeft u nodig?

Een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier.

De besluitvormingsprocedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van melding en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties. Hierover ontvangt u tijdig een bericht.

Voor wie?

Rolstoel in bruikleen aanvragen voor langer dan een half jaar:

 • Voor inwoners van de gemeente Deventer.
 • U woont niet in een WLZ-instelling of (senioren)complex. Woont u in een WLZ-instelling, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuis dan kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente. U kunt bij de instelling zelf terecht voor meer informatie;
 • Er is door een Wmo-consulent een inventarisatie gedaan van uw beperkingen. Dat kan betekenen dat u aanvullend een medische keuring heeft of moet ondergaan bij een onafhankelijk medisch adviseur;
 • Een rolstoel wordt door de gemeente verstrekt als u er langer dan 6 maanden afhankelijk van bent;
 • U heeft de rolstoel dagelijks nodig;
 • De rolstoel is nog niet in uw bezit.

Sportrolstoel

 • U moet rolstoelafhankelijk zijn voor het bedrijven van een sport;
 • U ontvangt een standaardbedrag voor de aanschaf;
 • U krijgt éénmaal per 3 jaar een vast bedrag van maximaal € 2.750;
 • U ontvangt vaste tegemoetkoming voor onderhoud, verzekering en reparatie;
 • U bent aantoonbaar lid van een rolstoelsportvereniging.

Meer over rolstoelen

 

Let op: vraag de voorziening eerst aan voordat u de kosten maakt.

Welke rolstoelen zijn er beschikbaar?

 • handbewogen (duw)rolstoel
 • actieve rolstoel
 • elektrische rolstoel.
 • duwwandelwagen.
 • sportrolstoel (zie Voorwaarden).

Hoe zit het met onderhoud en garantie?

 • Heeft u een rolstoel in bruikleen en verandert uw medische situatie waardoor uw rolstoel aangepast moet worden, dan kunt u voor de kosten van aanpassingen, onderhoud en reparaties een vergoeding aanvragen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij Publiekscontacten zorg.
 • Heeft u een rolstoel middels PGB dan moet u de kosten voor onderhoud en reparatie zelf bekostigen.

Hoe wordt de rolstoel bezorgd?

 • Als u een rolstoel in Natura (bruikleen) ontvangt, dan wordt deze bij u thuisgebracht en krijgt u tevens instructies voor gebruik.
 • Als u een rolstoel middels PGB ontvangt dan dient u zelf afspraken te maken met de leverancier.

Bruikleen stoppen

Wanneer een geleende rolstoel niet meer nodig is bijvoorbeeld door overlijden, dan meldt de gemeente dat bij de leverancier, zodat de voorziening opgehaald kan worden.

Voor een rolstoel kunt u terecht bij Publiekscontacten zorg in het stadhuis.

English Deutsch