Logo gemeente Deventer

Stemmen voor verkiezingen

Op 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Hiervoor kunt u stemmen bij een stembureau.

 • U kunt stemmen in Deventer als u op 9 oktober 2023 in de gemeente Deventer staat ingeschreven.
 • U mag stemmen in elk stemlokaal binnen Deventer. Kijk op Waar is mijn stemlokaal waar u terecht kunt. 
 • U kunt stemmen tot 21.00 uur. Als u om 21.00 uur in de rij staat, mag u nog stemmen.
 • Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt dan namens u.

Zo stemt u bij een stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen:

 • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
 • Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.
 • U gaat in uw eentje een stemhokje in. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje.
 • Maak het vakje rood voor de naam van degene waar u op wilt stemmen. Of laat alle vakjes leeg als u blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet.
 • Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet.
 • Vouw het stembiljet dicht en lever het in.

Dit zijn de voorwaarden om te stemmen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven bij uw gemeente.
 • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.