Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar een oplossing als u extra hulp nodig heeft, door ziekte, een ongeval of omdat u slecht ter been bent. Denk hierbij aan aanpassingen in huis, vervoersmiddelen en hulp bij sociale contacten. Voor deze vragen kunt u terecht bij het sociaal team in uw wijk.

Digitaal melden

Uw wens voor hulp of ondersteuning meldt u met het digitale Wmo-meldingsformulier. U logt in met uw DigiD. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf). 

Schriftelijk melden

Wilt u de melding schriftelijk doen, dan print u het Wmo-meldingsformulier. U vult het formulier volledig in. De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Deventer
Publiekscontacten zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Opmerking: heeft u hulp nodig bij het doen van de melding dan kunt u bellen met de gemeente, via telefoonnummer 14 0570.

Als uw melding binnen is

Als uw melding binnen is, neemt een medewerker van het sociaal team in uw wijk contact met u op. Samen met het sociaal team stelt u een plan op om de problemen op te lossen waar u mee zit. Het sociaal team kijkt met u wat u zelf kunt, en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Als het nodig is regelt het sociaal team de toegang tot (professionele) ondersteuning.

Uw vraag aan het sociaal team

Als u zich (tijdelijk) moeilijk kunt redden, door ziekte, een ongeval of omdat u slecht ter been bent dan kunt u dat melden bij het sociaal team. Denk hierbij aan hulp in de huishouding, aanpassingen in huis, vervoersmiddelen en hulp bij sociale contacten. Bijvoorbeeld:

  • u heeft problemen met het huishouden, door ziekte
  • u voelt zich eenzaam
  • u heeft geldproblemen
  • u heeft vragen over werk
  • u heeft emotionele of psychische problemen
  • u heeft een vraag over woningaanpassing
  • u heeft een idee over hoe de buurt veiliger of gezelliger kan worden
  • u wilt graag iets doen voor anderen. Dan kunt u terecht bij de Vrijwilligers Centrale Deventer (VCD).

Als uw vraag of melding binnen is, dan neemt iemand van het sociaal team contact met u op voor een persoonlijk gesprek.

Waarom een gesprek?

Om een oplossing te vinden die bij u past moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. In een persoonlijk gesprek geeft u aan wat uw vraag of voorstel is. De medewerker van het sociaal team neemt de tijd voor u en stelt vragen om de situatie helder te krijgen. Het uiteindelijke doel van het gesprek is dat er een plan ontstaat waarmee u verder kunt, een oplossing op maat. Uiteraard helpt het sociaal team u daarbij als u dat wilt.

Waar voert u het gesprek?

Het gesprek vindt plaats op een plek waar u zich prettig voelt. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook ergens anders.

Mag u iemand uitnodigen?

Ja, u mag altijd iemand uitnodigen om aanwezig te zijn bij het gesprek. Denk aan een familielid, kennis, buurtgenoot, mantelzorger of ervaringsdeskundige, zoals bijvoorbeeld een ouderenadviseur van een ouderenbond. Als u wilt kan het sociaal team ook zorgen voor een onafhankelijk persoon om u te ondersteunen tijdens het gesprek.

Hoe bereidt u zich voor?

U kunt alvast nadenken over wat uw vraag, aanbod of voorstel precies is en wat u zelf kunt regelen. Kunnen familieleden, buren of vrijwilligers met u meedenken of u helpen? Wat ziet u zelf als oplossing?

Hoe gaat het verder?

U maakt een plan. Als u wilt ondersteunt de medewerker van het sociaal team u hierbij. In het plan staat wat u zelf regelt en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Het plan is de basis voor een eventuele aanvraag voor professionele ondersteuning. Na goedkeuring door de gemeente ontvangt u een formele beschikking en heeft u recht op ondersteuning.

U krijgt binnen het team één aanspreekpunt die alle hulp coördineert.

De sociale teams Deventer zijn te bereiken via een centraal e-mailadres en centraal telefoonnummer:

  • e-mail: info@socialeteamsdeventer.nl 
  • telefonisch: 0570 695399

U vindt het sociaal team in uw wijk:

Spreekuren

Veel sociale teams hebben spreekuur. U vindt ze op de website van de sociale teams.

English Deutsch