Logo gemeente Deventer

WijDeventer subsidie

Wilt u met uw straat een leuke activiteit doen, zoals een sporttoernooi? Of heeft u ideeën om de saamhorigheid in de buurt te versterken? WijDeventer stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage (subsidie) van WijDeventer, dient u een aanvraag in. U logt in met DigiD. De gevraagde bijlagen kunt u direct uploaden. Lukt dat niet, dan stuurt u de documenten naar onderstaande adres. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Dit nummer staat in de officiële bevestiging van uw aanvraag, die u binnen 3 werkdagen ontvangt via de post.

Gemeente Deventer
t.a.v. WijDeventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Komt u er niet uit met het online formulier? Neem dan contact op met de wijkmanager van uw wijk/gebied. De contactgegevens vindt u op wij.deventer.nl.

  • De aanvraag dient u minimaal 14 dagen van tevoren in. De aanvraag voorziet u van een begroting en activiteitenplan.
  • In de aanvraag vermeldt u welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in betrokken straat, buurt of wijk.
  • U krijgt geen bijdrage voor de kosten van consumpties (eten, drinken, snoep), attenties of cadeautjes.
  • Als u voor dezelfde activiteit ook subsidie vraagt bij 1 of meer andere instellingen of overheden, dan moet u dat bij de aanvraag vermelden.
  • Als u ook zonder subsidie over voldoende geld beschikt om de kosten voor de activiteit te betalen, ontvangt u geen subsidie.
  • In de publiciteit over de activiteit moet u de bijdrage uit het wijkbudget vermelden.
  • De gemeente kan de activiteit vermelden in haar publiciteit over WijDeventer (bijvoorbeeld Deventer Nu, wijkkrant, gemeentelijke website).
  • Over activiteiten tot € 1.000 (in Deventer Buiten tot € 500) wordt binnen 10 werkdagen beslist.
  • Over een aanvraag boven de € 1.000 (in Deventer Buiten boven de € 500) adviseert het wijkteam in de eerstvolgende vergadering. De gemeente neemt een beslissing binnen 10 werkdagen na de vergadering van het wijkteam.
  • Er kan een financieel verslag en/of verslag van de activiteit worden gevraagd.

Subsidies uit het wijkbudget worden alleen verleend aan bewonersgroepen en bewonersorganisaties.

Het is per wijk of gebied verschillend hoe het wijkteam of dorpenplatform omgaat met aanvragen. Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met de wijkmanager van uw wijk/gebied. De contactgegevens vindt u op wij.deventer.nl.