Logo gemeente Deventer

Nieuws

Verzameld nieuws van de gemeente Deventer.

Gulden Adelaar 2022 voor Koninklijke Auping

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor het jaar 2022 de Gulden Adelaar toe te kennen aan Koninklijke Auping bv. 

Lees meer

Stiho Haveneiland beste plek voor poppodium

Deventer wil al langere tijd dat poppodium Burgerweeshuis goede huisvesting krijgt. Verbouwing van de huidige locatie en verhuizing naar twee andere locaties zijn onderzocht. De voormalige Stiho-ha...

Lees meer

Tijdelijke opvang vluchtelingen Wittenstein

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden om vanaf medio december tijdelijk onderdak te bieden aan 100 vluchtelingen in de voormalige...

Lees meer

Uitreiking 1e jeugdlintjes in de gemeente Deventer

Burgemeester Ron König heeft de eerste vijf Deventer Jeugdlintjes uitgereikt. Het Deventer jeugdlintje is een aanvulling op de Deventer onderscheidingen. Het lintje wordt uitgereikt op de Internati...

Lees meer

Geen vuurwerkshow met oud en nieuw

Op oudejaarsavond is er geen centrale vuurwerkshow.

Lees meer

17 culturele subsidies toegekend

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten zeventien culturele subsidies toe te kennen op grond van de Programmasubsidie Cultuur.

Lees meer

Nieuwe bezoekersvergunning en meer parkeerruimte in avond en nacht

Parkeergarages in het centrum hebben in de avond en nacht veel vrije plekken. Om binnenstadbewoners met een parkeervergunning extra parkeerruimte te bieden, krijgen zij de mogelijkheid de auto op d...

Lees meer

Vernieuwde Zandpoort met nieuwe verlichting en meer groen

De toegangswegen naar de Deventer binnenstad worden steeds knapper. Na de Keizerstraat is de Zandpoort nu ook vernieuwd.

Lees meer

Alleen op afspraak naar de gemeente

U kunt het stadhuis en onze locaties in Bathmen en Schalkhaar alleen bezoeken op afspraak.

Lees meer

Programma Week van de ondernemer 2021 verzet naar voorjaar 2022

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag nieuwe coronamaatregelen aangekondigd waaronder een gedeeltelijke lockdown voor drie weken. Daarom wordt het programma van de Week van de Ondernemer die voor dez...

Lees meer

Werkzaamheden Lebuinuspleinen gestart

Na maanden voorbereiden is het zover. Wethouder Carlo Verhaar heeft 15 november de eerste stenen van het Grote Kerkhof geschoven. Het startsein voor de werkzaamheden aan het eerste Lebuinusplein, h...

Lees meer

Energieneutrale reclamemasten langs de A1

Een aantal jaar geleden heeft de gemeenteraad zoekgebieden aangewezen langs de A1 voor reclamemasten. Inmiddels heeft een partij zich gemeld die de 2 reclamemasten gaat bouwen en exploiteren. Het g...

Lees meer

Straatnamen Tuinen van Zandweerd onthuld

Op het terrein van de voormalige legendarische Deventer kunstijsbaan in de Zandweerd start de bouw van de nieuwe wijk Tuinen van Zandweerd. Een deel van de straten krijgt de naam van vroegere schaa...

Lees meer

GGD IJsselland komt met de vaccinatiebus en pop-uplocaties opnieuw naar Deventer voor prikken zonder afspraak

In de week van 1 november en 8 november komt GGD IJsselland opnieuw met de vaccinatiebus en pop-uplocaties naar Deventer. Om op deze manier iedereen die dit wil op een laagdrempelige manier de kans...

Lees meer

Koninklijke Erepenning voor Korfbalvereniging Devinco

Op zaterdag 30 oktober ontving Korfbalvereniging Devinco, voorafgaand aan de laatste veldwedstrijd, de Koninklijke Erepenning uit handen van locoburgemeester Rob de Geest.

Lees meer

Met basisbaan aan het werk

Deventer gaat experimenteren met de basisbaan. De basisbaan is een op maat gemaakte baan voor mensen die het op de gewone arbeidsmarkt niet redden. Het gaat om banen waar maatschappelijke taken wor...

Lees meer

Samen werken aan sterke vrijetijdssector in Deventer

De vrijetijdssector is belangrijk voor Deventer. De sector levert een grote bijdrage aan de lokale economie. Daarom is er samen met verschillende partners een 'uitvoeringsprogramma vrijetijdseconom...

Lees meer

Parkeren Verzetslaan en Stationsplein verandert

De parkeerplaatsen langs de Verzetslaan in Deventer zijn vanaf 1 november niet meer in beheer van de gemeente. Dat geldt ook voor meer dan de helft van de parkeerplaatsen in parkeergarage Stations...

Lees meer

Plattelands Jongeren Bathmen bestaat 100 + 1 jaar

Plattelands Jongeren Bathmen wordt ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Deventer. Hiermee wordt uiting gegeven aan de bijzondere betekenis van 100 jaar Plattelands Jongeren Bathmen.

Lees meer

Maatregelen om verkeerslawaai tegen te gaan

Het ene voertuig maakt meer geluid dan de ander. Voertuigen die veel geluid maken kunnen zorgen voor overlast. Bijvoorbeeld bij mensen die vlak bij een drukke weg wonen. De gemeente gaat daarom in ...

Lees meer

Nieuwe aanpak extreme woningvervuiling

De gemeente, woningcorporaties en het Bijzondere Zorgteam hebben een nieuwe aanpak ontwikkeld om in te kunnen grijpen als sprake is van ernstige woningvervuiling.

Lees meer

Wil jij bijdragen aan een huiselijke plek ter ondersteuning van een kind, ouder of gezin?

Van 3 t/m 10 november is het de Week van de Pleegzorg. Samen met zorgaanbieders als Pactum, Humanitas en Ambiq besteedt Deventer hier aandacht aan. Op maandagavond 8 november is een bijeenkomst ove...

Lees meer

Pop-up locatie GGD IJsselland in activiteitencentrum De Schalm in Deventer

Woensdag 27 en donderdag 28 oktober heeft GGD IJsselland een pop-up voor vaccinatie in activiteitencentrum De Schalm in Deventer. GGD IJsselland wil iedereen de kans geven om zich goed te laten inf...

Lees meer

Bewustwording én resultaat na Themaweek Veilig IJsselland

Ingeleverde messen, bewustwording over het belang van meldingen doorgeven én tips om digitale criminaliteit te voorkomen. Dit is een greep uit de activiteiten die er waren tijdens de Themaweek Veil...

Lees meer

Uitnodiging: presentatie onderzoek Joods vastgoed

In opdracht van de gemeente Deventer onderzoeken historici van de Radboud Universiteit in Nijmegen de bijna vergeten onteigeningen van Joods vastgoed en het proces van rechtsherstel en de rol van d...

Lees meer