Logo gemeente Deventer

Deventer nieuws

Een overzicht met alle nieuwsberichten van de gemeente Deventer.

Alleen op afspraak naar de gemeente

Vanwege het toenemende aantal medewerkers dat is besmet met corona of uit voorzorg in quarantaine is, is het tijdelijk niet mogelijk online een afspraak te maken bij de gemeente. Alleen voor zeer d...

Lees meer

Subsidies voor dorpen en buitengebied

Zeven initiatieven in dorpen en het buitengebied van Deventer krijgen subsidie vanuit de regeling Vitaal Platteland. Deze bijdrage is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de sociale kwaliteit o...

Lees meer

Bijzondere sarcofagen gevonden op Grote Kerkhof

Vanaf mei 2021 wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Grote Kerkhof. In de verschillende kleine opgravingsputten die zijn gegraven, zijn al meer dan 500 skeletten gevonden. De meeste van ...

Lees meer

Nieuwe fase S/park: ruimte voor meer bedrijvigheid

Het S/park aan de Zutphenseweg gaat een nieuwe fase in. Het college stelt de gemeenteraad voor S/park om te vormen. De grond wordt verkocht aan ontwikkelaar Herstructureringsmaatschappij Overijssel...

Lees meer

Een goede basis voor buurtvoorzieningen

Goede buurtvoorzieningen zijn van essentieel belang voor inwoners. Ze zorgen voor gezelligheid, levendigheid en samenhang in een wijk. Het nieuwe beleidskader ‘Voorzieningen in de buurt’ beschrijft...

Lees meer

Ontwikkelaars gezocht voor appartementenlocatie Tuinen van Zandweerd

Aan de rand van de Tuinen van Zandweerd is nog ruimte voor een appartementencomplex met uitzicht over de IJssel. De gemeente zoekt een partij, of een combinatie van partijen, die de ontwikkeling en...

Lees meer

Uitbreiding terrassen verlengd tot najaar 2022

Horecaondernemers in de gemeente Deventer krijgen in 2022, na de lockdown, opnieuw de mogelijkheid om hun terras uit te breiden. Het college heeft besloten om de tijdelijke vergunningen voor groter...

Lees meer

Afwisselende, duurzame woningen in Rielertuin

De Rielertuin. Zo heet het ontwerp voor de nieuwe woonbuurt op het voormalige Shita-terrein, bij de tunnel aan de Rielerweg. Hegeman Ontwikkeling uit Almelo bouwt hier straks appartementen en wonin...

Lees meer

Volgende stap in ontwikkeling Topicus-locatie

Tegenover het station, bij de entree van de binnenstad wil Topicus een campus ontwikkelen met ruimte voor leren, werken en wonen. Begin 2021 stelde de gemeenteraad een deel van de randvoorwaarden v...

Lees meer

Minder drukwerk door ja-sticker

Vanaf 1 januari 2022 krijgt Deventer nieuwe stickers voor op de brievenbus. Voortaan krijgt u geen reclamedrukwerk maar alleen nog de huis-aan-huisbladen in de bus als u geen sticker hebt. Als u we...

Lees meer

Gemeente vanaf 1 januari verantwoordelijk voor inburgering

De gemeente Deventer wil nieuwkomers ondersteuning op maat bieden. Dat betekent dat we goed kijken naar wat iemand kan en onze begeleiding hierop aanpassen. In de nieuwe Wet Inburgering is meer aan...

Lees meer

't Dijkhuis en Bathmen boosteren samen door

Inwoners van Bathmen (60+) kunnen versneld een boosterprik halen vanaf dinsdag 21 december. Door goede organisatie, korte lijnen en samenwerking tussen 't Dijkhuis, Carinova, GGD, (oud)huisartsen B...

Lees meer

Burgemeester Ron König: Koop, eet, drink lokaal!

Onze Deventer ondernemers worden opnieuw zwaar op de proef gesteld door drastische coronamaatregelen. Gaan we ze samen de winter door helpen? 

Lees meer

Aanleg biogasinstallatie van start

Op donderdagmiddag 16 december is de schop in de grond gegaan voor de aanleg van de Bio-HUB in Oxe. Wethouder Grijsen legde symbolisch het eerste stuk van de biogasleiding aan. Naar verwachting kun...

Lees meer

Vergunningsysteem voor aanbieders deelvoertuigen

De gemeente werkt aan een vergunningsysteem voor aanbieders van deelvoertuigen.

Lees meer

€ 200 voor hoge energienota minima

Mensen met een laag inkomen krijgen € 200 extra (energietoeslag) om de hoge kosten voor energie te kunnen betalen. Mensen met een bijstandsuitkering hebben hierover een brief ontvangen. Zij hoeven ...

Lees meer

Nieuw sportbeleid voor sterke verenigingen

Gezellig samen sporten is leuk, gezond en goed voor het maatschappelijk welzijn. De gemeente stimuleert daarom sporten in verenigingsverband en kijkt hoe sportaccommodaties zo goed mogelijk benut k...

Lees meer

Ruimte voor woonwensen aan de Wittenstein

De gemeente stimuleert Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De voormalige schoollocatie Wittenstein is een aangewezen plek waar mensen gezamenlijk zelf een huis kunnen bouwen. Op 10 dec...

Lees meer

Bijdrage in de kosten van controle coronatoegangsbewijzen

De gemeente gaat een bijdrage leveren in de kosten die verenigingen en horecabedrijven maken voor de controle die zij uitvoeren op de coronatoegangsbewijzen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor m...

Lees meer

Huishoudens betalen in 2022 minder afvalstoffenheffing

Huishoudens in de gemeente Deventer betalen in 2022 ruim 26 euro minder afvalstoffenheffing. Het verwerken van PMD (Plastic, Metaal, Drankpakken) valt 1,2 miljoen euro lager uit. Daarnaast heeft af...

Lees meer

Droge voeten, schoon water en bescherming volksgezondheid

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast hebben we te maken met de effecten van klimaatverandering. Riolering wordt daardoor steeds belangrijker ...

Lees meer

Uitbreiding Recycleplein voor kortere wachtrijen

Het Circulus-Berkel Recycleplein aan de Westfalenstraat wordt goed gebruikt door inwoners. Sinds de opening van het nieuwe Recycleplein komt het regelmatig voor dat de wachtrij tot ruim op de Westf...

Lees meer

Aandacht voor flexwonen en middeninkomens in prestatieafspraken

Wonen in Deventer is duurzaam en betaalbaar, in fijne wijken en dorpen. Om deze ambitie waar te maken, maken woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente elk jaar afspraken. Dit jaar is e...

Lees meer

Deventer krijgt miljoen euro voor flexwonen van het Rijk

Deventer krijgt een miljoen euro subsidie van het Rijk om flexibele woonruimte in Deventer mogelijk te maken. Hiermee wordt het mogelijk om woningen te realiseren voor doelgroepen die anders moeili...

Lees meer

Carbidschieten in buitengebied mag op oudejaarsdag

Op oudejaarsdag van 9.00 uur tot 17.00 uur is carbidschieten alleen buiten de bebouwde kom en op eigen terrein toegestaan. Daarbuiten geldt een verbod, ook voor het vervoeren en voorhanden hebben v...

Lees meer