Logo gemeente Deventer

Nul-emissiezone voor stadslogistiek

Bevoorraden van winkels en horeca of pakketjes thuisbezorgen: dit gebeurt via goederenvervoer. Bijvoorbeeld met bestel- en vrachtwagens. Goederenvervoer in de binnenstad heet stadslogistiek. Veel van dit vervoer stoot schadelijke stoffen uit (emissie). Dat is niet goed voor de luchtkwaliteit.

Door een nul-emissiezone (of zero-emissiezone) in te stellen voor de stadslogistiek, verbetert de luchtkwaliteit in de binnenstad. Het verduurzamen van stadslogistiek gaat om schonere voertuigen, bijvoorbeeld elektrisch. Maar ook om efficiënte bevoorrading, zoals door het bundelen van leveringen. 

 

Waarom doen we dit?

In 2017 tekende Gemeente Deventer de Green Deal 'Zero Emission Stadslogistiek' (ZES) met de Rijksoverheid. Verder is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat de 40 grootste steden van Nederland in 2025 een gebied aanwijzen, waar bevoorrading zonder uitstoot van gevaarlijke stoffen gebeurt. Deventer is 1 van deze 40 steden. 

De ambitie voor een leefbare en goed bereikbare binnenstad staat onder andere beschreven in de Omgevingsvisie, de Binnenstadsagenda 2.0 en het Uitvoeringsplan van het Schone Luchtakkoord. Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een Plan van Aanpak Stadslogistiek vastgesteld. Ook is er een principebesluit genomen om de nul-emissiezone in te voeren. Deze geldt voor bestel- en vrachtwagens. 

Er komt nog een verkeersbesluit over de nul-emissiezone. Dit ligt dan ter inzage en u kunt hierop reageren.

 

Hoe gaan we naar een nul-emissiezone?

Tussen de overheid en de landelijke vervoerdersorganisaties is een overgangsregeling afgesproken. Sommige bestelbussen en vrachtauto's zijn relatief schoon. Hiervoor gaat de zero-emissiezones pas later in. 

 • Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto's in nul-emissiezones, een nul-emissie aandrijving (zero-emissie aandrijving) hebben.
 • Bestaande Euro VI-bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud, zijn hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de nul-emissiezones.
 • Bestaande Euro VI-trekkers die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de nul-emissiezones.
 • Euro 5 bestelauto's hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de nul-emissiezones.
 • Euro 6 bestelauto's hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de nul-emissiezones.
 • Vanaf 1 januari 2030 moeten alle bestel- en vrachtauto’s emissievrij zijn in de ZES-zone.

Dezelfde informatie als in deze opsomming, is ook weergegeven in de afbeelding hieronder. Op de website www.opwegnaarzes.nl vindt u meer over de overgangsregeling en de toegang van vracht- en bestelauto's tot de nul-emissiezones. Met de RDW kentekencheck kun je kijken welke Euroklasse / emissieklasse uw voertuig heeft.

In de afbeelding is weergegeven de toegang voor vracht- en bestelwagens tot de nul-emissiezone.

Waar is de nul-emissiezone?

De nul-emissiezone beslaat de binnenstad van Deventer:

 • van de IJssel tot het Deventer station en de Handelskade;
 • van de Rijsterborgerweg en het Hovenpad tot de Bokkingshang en de Kazernestraat.

Ter verduidelijking hebben we deze nul-emissiezone ook weergegeven op een kaart. De zone ziet u hier als oranje vlak. U kunt deze kaart in-en uitzoomen. Bekijk de kaart door op de afbeelding hieronder te klikken.

De nul-emissiezone beslaat de binnenstad van Deventer. Van de IJssel tot het Deventer station en de Handelskade; en van de Rijsterborgerweg en het Hovenpad tot de Bokkingshang en de Kazernestraat.

 

Welke stappen zet Gemeente Deventer naar een nul-emissiezone?

 • 2019-2021: voorbereiden van plan van aanpak. Belanghebbenden zijn gevraagd naar een passende omvang van de nul-emissiezone.
 • 2021: vaststellen plan van aanpak stadslogistiek. Principebesluit zero-emissiezone wordt genomen door college van B&W.
 • 2021-2025: uitvoeren plan van aanpak stadslogistiek. Onderverdeling in 3 fasen:
 1. Fase 1 (2021-2022): inzicht krijgen in kosten voor invoering.
 2. Fase 2 (2023-2025): toewerken naar invoering. Een belangrijke stap is het voorbereiden van het verkeersbesluit. Hieraan is gekoppeld het ontheffingenbeleid en de aanleg van de nul-emissiezone (bebording, enzovoort).
 3. Fase 3 (vanaf 2025): invoering, evaluatie en monitoring van de nul-emissiezone.