Logo gemeente Deventer

Nul-emissiezone voor stadslogistiek

De aan- en afvoer van goederen van en voor winkels en horeca in de binnenstad en het leveren of ophalen van pakketjes thuis gaat veranderen. Om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren, komt er vanaf 2025 een ‘nul-emissiezone’ voor dit goederenvervoer (stadslogistiek): de uitstootvrije binnenstad van Deventer.

Veel van de bestel- en vrachtwagens hebben nu nog een verbrandingsmotor. Vanaf 2025 veranderen stapsgewijs de regels voor bestel- en vrachtwagens die de binnenstad in willen. Het verduurzamen van stadslogistiek gaat om schonere voertuigen, bijvoorbeeld elektrisch, maar ook om slimme bevoorrading, zoals het bundelen van leveringen.

 

Waarom een nul-emissiezone?

Deventer tekende in 2017 de Green Deal 'Zero Emission Stadslogistiek' (ZES). Verder is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat de 40 grootste steden van Nederland, waaronder Deventer, uiterlijk in 2025 een gebied aanwijzen waar bevoorrading zonder uitstoot van gevaarlijke stoffen gebeurt: de nul- of zero-emissiezone.


Het doel van een schone en goed bereikbare binnenstad staat onder andere beschreven in de Omgevingsvisie, de Binnenstadsagenda 2.0 en het Uitvoeringsplan van het Schone Luchtakkoord. Het college van B&W heeft een Plan van Aanpak Stadslogistiek vastgesteld en het besluit genomen om de nul-emissiezone voor bestel- en vrachtwagens in te voeren. 


In het najaar van 2023 wordt een formeel verkeersbesluit genomen over de uitstootvrije binnenstad. Dit ligt dan ter inzage en u kunt hierop reageren.

 

Stap voor stap naar een uitstootvrije binnenstad

De overheid en de landelijke vervoerdersorganisaties hebben een overgangsregeling afgesproken. Sommige bestelbussen en vrachtauto's zijn al relatief schoon. Voor deze voertuigen gaan de nul-emissiezones pas later in. De volgende stappen worden gezet:

 • Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto's in nul-emissiezones, een nul-emissie aandrijving hebben;
 • Bestaande Euro VI-bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de nul-emissiezones;
 • Bestaande Euro VI-trekkers die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de nul-emissiezones;
 • Euro 5 bestelauto's hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de nul-emissiezones;
 • Euro 6 bestelauto's hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de nul-emissiezones;
 • Vanaf 1 januari 2030 moeten alle bestel- en vrachtauto’s emissievrij zijn in de nul-emissiezone.

De stappen zijn weergegeven in de afbeelding hieronder. Op www.opwegnaarzes.nl vindt u meer informatie over de overgangsregeling en de toegang van vracht- en bestelauto's tot de nul-emissiezones. Met de kentekencheck kunt u kijken welke Euro- of emissieklasse uw voertuig heeft.

In de afbeelding is weergegeven de toegang voor vracht- en bestelwagens tot de nul-emissiezone.

Waar is de uitstootvrije binnenstad in Deventer?

De uitstootvrije binnenstad, de nul-emissiezone, beslaat de binnenstad van Deventer:

 • van de IJssel tot het Deventer station en de Handelskade;
 • van de Rijsterborgerweg en het Hovenpad tot de Bokkingshang en de Kazernestraat.

De doorgaande wegen in dit gebied (wit op de kaart) vallen niet onder de nul-emissiezone. De uitstootvrije binnenstad is op de kaart hieronder weergegeven als oranje vlak. U kunt deze kaart in-en uitzoomen. Bekijk de kaart door op de afbeelding te klikken.

De nul-emissiezone beslaat de binnenstad van Deventer. Van de IJssel tot het Deventer station en de Handelskade; en van de Rijsterborgerweg en het Hovenpad tot de Bokkingshang en de Kazernestraat.

 

Welke stappen zetten wij?

In de aanloop naar de uitstootvrije binnenstad zijn/worden de volgende stappen gezet:

 • 2019-2021: voorbereiden van plan van aanpak. Belanghebbenden zijn gevraagd naar een passende omvang van de nul-emissiezone;
 • 2021: vaststellen plan van aanpak stadslogistiek. Principebesluit nul-emissiezone genomen door het college van burgemeester en wethouders;
 • 2021-2025: uitvoeren plan van aanpak stadslogistiek. 

In de periode 2023-2025 werken we toe naar de invoering van de nul-emissiezone. Een belangrijke stap is het voorbereiden van het verkeersbesluit. Bij het verkeersbesluit hoort het ontheffingenbeleid en de aanleg van de nul-emissiezone (bijvoorbeeld bebording). Na de invoering in 2025 zijn controle en beoordeling van de nul-emissiezone belangrijk.

 

Logistiek makelaars

Voor Deventer en omstreken zijn er 2 logistiek makelaars. Zij kunnen u helpen met vragen over subsidies, investeringen, ontheffingen en veel meer. Maak gerust een afspraak, daar zijn ze voor. Voor de Stedendriehoek is dat:

Soufiane Benslimane
Tel: 06 - 11 76 30 39
E-mail: s.benslimane@regiostedendriehoek.nl

Voor de provincie Overijssel is dat:

Christa Baas
Tel: 06 - 31 10 00 57
E-mail: c.baas@overijssel.nl

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mail dan naar doehetzero@deventer.nl. Meld u ook aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Veel vragen en antwoorden over de uitstootvrije binnenstad van Deventer hebben we verzameld. Ook de vragen die zijn gesteld op de informatieavond van 31 oktober 2023. U vindt ze hieronder.