Logo gemeente Deventer

Omgevingsplan Deventer

Het Omgevingsplan vervangt sinds 1 januari 2024 alle bestemmingsplannen in de gemeente. Ook heeft het Rijk veel regels aan het Omgevingsplan toegevoegd.

In het omgevingsplan staan regels over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit zijn bijvoorbeeld regels over waar u mag bouwen, maar ook over het aansluiten op een riolering of over geluid rondom een weg. 

 

Wijzigen regels gaat niet in 1 keer

Nog niet alle regels zijn nu verwerkt in het omgevingsplan. De Omgevingswet bepaalt dat de gemeente een volledig omgevingsplan voor 2032 klaar moet hebben. Het maken van dit omgevingsplan gaat niet in 1 keer. Als er bijvoorbeeld ergens nieuwe woningen worden gebouwd, dan wordt alleen in dat gebied een deel van het omgevingsplan aangepast. Of als er een nieuwe regeling voor bijvoorbeeld archeologie wordt bedacht, dan wordt het omgevingsplan op dat onderwerp aangepast. Zo werken we stap voor stap aan het opbouwen van een volledig omgevingsplan.

 

Het Omgevingsplan vindt u via het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket vervangt sinds 1 januari 2024 https://www.ruimtelijkeplannen.nl. In het Omgevingsloket vindt u via 'regels op de kaart' de regels die gelden op uw locatie. 

 

Uitleg 'regels op de kaart' met filmpjes

Let op: het ingetekende perceel loopt niet altijd gelijk met de kadastrale kaart. Daardoor kan het zijn dat u ook de regels voor het naastgelegen perceel ziet. Bovendien gelden op sommige percelen meerdere bestemmingen. In dat geval is het belangrijk om goed te kijken op welke plek in het perceel welke bestemming geldt. 

Bekijk deze korte filmpjes voor de aandachtspunten bij het gebruik van 'regels op de kaart':