Logo gemeente Deventer

Omgevingsvisie

Er komt de komende jaren veel op Deventer af: er worden woningen gebouwd, er moet energie worden opgewekt, we willen ruimte voor ondernemen, natuur en fijn wonen en leven. In de Omgevingsvisie staan de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Inwoners en bedrijven hebben de ruimte om eigen initiatieven te realiseren binnen die ambities.


Ambities en actualisatie Omgevingsvisie

In 2019 is de eerste Deventer Omgevingsvisie (pdf) vastgesteld. Al het beleid dat te maken heeft met de fysieke leefomgeving is hierin bij elkaar gebracht. Dit resulteerde in onderstaande ambities die gelden bij nieuwe ontwikkelingen:

  • we verzilveren het bestaande: bij ontwikkelingen behouden en versterken we de eigen, onderscheidende kwaliteiten van Deventer;
  • we verbinden slim: we versterken de netwerkkracht van Deventer. Lokaal, regionaal en nationaal;
  • we handelen toekomstbestendig: de leefomgeving moet voor mens, dier en plant aangenaam zijn, nu en in de toekomst.

Sinds 2019 is er veel gebeurd en de ruimte die we hebben wordt steeds schaarser. Daarom vernieuwen we op dit moment de Omgevingsvisie. We verwachten dat de gemeenteraad de nieuwe Omgevingsvisie in 2025/2026 vaststelt.


Samenvatting Omgevingsvisie 2019

De Omgevingsvisie uit 2019 is het startdocument bij ontwikkelingen. In de samenvatting staat beschreven welke stappen een initiatief doorloopt. Van de rol van de gemeente tot en met afspraken die met een initiatiefnemer gemaakt moeten worden.

 

Bekijk de samenvatting Omgevingsvisie (pdf)

Bekijk de Omgevingsvisie (pdf)