Logo gemeente Deventer

Riool

Rioolaansluiting aanvragen

Is uw woning, bedrijf of pand niet aangesloten op de riolering? Dan kunt u het pand vanaf uw perceelgrens laten aansluiten op het openbare rioolstelsel.

Lees meer

Rioolheffing betalen

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Lees meer

Rioolverstopping

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel in het openbaar gebied. U bent zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein.

Lees meer

Afvalwater lozen

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap.

Lees meer

Gemeentelijke watertaken

Watertaken zijn taken die de gemeente Deventer heeft op het gebied van water. De gemeentelijke watertaken komen voort uit 3 zorgplichten.

Lees meer