Logo gemeente Deventer

Nieuwbouw Sancta Maria Lettele

Lettele heeft een toekomstbestendige basisschool nodig. De huidige locatie en het gebouw van de Sancta Maria is sterk verouderd. Goede huisvesting voor de school is van belang voor een leefbare omgeving. De nieuwe locatie is gevonden op gronden die naast het Kultuurhus de Spil (KDS) liggen.

 

Voorzieningen voor Lettenaren op 1 plek

Sancta Maria, KDS en gemeente Deventer hebben inhoudelijk de mogelijkheden voor samenwerken verder verkend. Het gaat dus over het bij elkaar plaatsen van een aantal voorzieningen op 1 locatie. Voorzieningen die beschikbaar en bereikbaar zijn voor alle Lettenaren van jong en oud.  

 

Wie werken er aan de plannen om Sancta Maria bij KDS te bouwen?

Deze ontwikkeling voor Lettele doet de school niet alleen. Er is een intensieve samenwerking tussen schooldirectie, mijnplein (schoolbestuur), het bestuur van KDS en gemeente Deventer. Zij vormen samen een projectgroep voor het realiseren van de nieuwe school dat in de omgeving past. Er is daarnaast een intensieve samenwerking met Dreamzzz. Plaatselijk belang Lettele wordt op de hoogte gehouden over het proces.  

 

Waar staan we nu? 

Met de betrokken partijen zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd. Voor school, mijnplein en KDS is een intentieovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst wordt door alle partijen ondertekend.  

Verder heeft de gemeente met VV Lettele ook afspraken gemaakt. De nieuwbouw komt op het trainingsveld dat direct naast het Kulturhus ligt. VV Lettele geeft dit veld op in ruil voor een kunstgrasveld op veld 2. 

Op dit moment spreken school, KDS en adviseurs van gemeente Deventer over onder andere: 

  • De ruimtelijke uitgangspunten voor het gebouw. 
  • De inrichting van de openbare ruimte om het gebouw, inclusief parkeren en ontsluiting van het gebied.   
  • Hoe partijen samen duurzaamheid kunnen bevorderen  
  • Hoe het beheer en onderhoud wordt geregeld. 
  • De samenwerking in en rondom het gebouw. 

Iedere partij heeft zijn eigen ambities en samen kijken we hoe we deze kunnen verwezenlijken voor Lettele.  

 

Wanneer worden inwoners van Lettele geïnformeerd? 

Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Lettele goed geïnformeerd worden over deze mooie ontwikkeling voor Lettele. Via een aantal tafelgesprekken gaat de projectmanager eerst in gesprek met direct belanghebbenden. Voor het dorp organiseren we begin 2024 een inloopbijeenkomst. We laten dan nog geen uitgewerkte bouwplannen zien. We hebben wel informatie over de uitgangspunten voor de nieuwbouw van de school. Meer informatie over de bijeenkomst ontvangen inwoners vooraf.  

 

Meer informatie 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze ontwikkelingen? Neem contact op met projectmanager Bas Noor via sanctamaria@deventer.nl.