Logo gemeente Deventer

Slavernijverleden

Het vooronderzoek ‘Deventer & Slavernij’ is afgerond. Met de publicatie van dit onderzoek is de rol van het toenmalige Deventer stadsbestuur en inwoners bij de slavernij in kaart gebracht.

Het rapport wordt officieel overhandigd tijdens de Heri Heri maaltijd op 1 juli (Keti Koti) 2023. Deze datum is ook de officiële start van het Nationale Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

 

Onderzoek door Overijsselacademie

Eind 2022 verleende de gemeente Deventer opdracht voor het uitvoeren het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door Esther van Velden en Siert Wieringa van de Overijsselacademie. Een begeleidingsgroep is bij het onderzoek betrokken geweest. De begeleidingsgroep is samengesteld uit een groep mensen uit onder meer de Surinaamse en Molukse gemeenschap en een vertegenwoordiging van het Etty Hillesum Centrum.

 

Vervolg

Het rapport van dit onderzoek (pdf, 2 MB) is eind juni 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Na de zomer gaat het college met de gemeenteraad in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Publicatie onderzoek provincie Overijssel

Op provinciaal niveau is ook onderzoek gedaan naar de band tussen de provincie Overijssel en het slavernijverleden. De uitkomsten van dat onderzoek zijn verwerkt in het boek Overijssel & Slavernij'. Het boek met 25 historische verhalen en 5 interviews met nazaten van slaafgemaakten is tijdens het Symposium Overijssel & Slavernij op 28 juni 2023 aangeboden aan Shirley Kambel (Comité 30 juni/1 juli Zwolle) en Commissaris van de Koning Andries Heidema.

 

Activiteiten rondom het herdenkingsjaar Slavernijverleden

Op 1 juli aanstaande start het herdenkingsjaar Slavernijverleden. In Deventer worden diverse activiteiten rond deze herdenking georganiseerd.

  • Zaterdag 1 juli om 15.00 uur onthult burgemeester Ron König in de hal van het stadhuis een kunstwerk over slavenarbeid. Het is een samenwerkingsproject van Deventer Verhaal, Street Art Street en de Deventer kunstenaar Dominique Latoel.
  • Op 5 locaties in Deventer worden op 1 juli ‘Free Heri Heri’-maaltijden aangeboden aan 5 keer 50 inwoners. Het stadhuis is één van de locaties. Burgemeester Ron König en wethouder Rob de Geest (Inclusie) zijn daar ook bij aanwezig. Meer informatie: Free Heri Heri, dialoogtafels - Etty Hillesum Centrum.
  • In het kader van Keti Koti worden meer activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld ook tijdens het Deventer Op Stelten-weekend. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op de site van Etty Hillesum Centrum.