Logo gemeente Deventer

Werkzaamheden Sluiskwartier

Naamlogo Sluiskwartier

Het verkeer krijgt vanaf het Pothoofd toegang tot het Sluiskwartier en de Brinkgarage. De rijke historie van de Raambuurt wordt weer zichtbaar.

Het industriële karakter en oude details zijn daarbij inspiratiebron. Het toevoegen van een park zorgt voor een groene aansluiting tussen Sluiskwartier en Raambuurt.

 

Voortgang werkzaamheden

Aan het Pothoofd zijn de sloopwerkzaamheden afgerond. Een aantal karakteristieke panden is blijven staan. Deze panden en de kavels komen gefaseerd in de verkoop. Zie voor meer informatie de website Deventer verkoopt. De aannemer is nu bezig om het terrein bouwrijp te maken.

 

Bekijk een video (5 minuten, 26 seconden) voor een impressie van het vernieuwde Sluiskwartier.

 

Bestemmingsplan 

Bekijk het bestemmingsplan Sluiskwartier. Het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan (pdf, 5 MB) is ook klaar. Het college heeft zich hierover op 25 januari 2022 positief uitgesproken.

Naamlogo Sluiskwartier