Logo gemeente Deventer

Snippergroen

Snippergroen is openbaar groen van de gemeente dat grenst aan uw woonperceel. U kunt onder een aantal voorwaarden deze grond kopen of huren.

Wilt u uw tuin vergroten? U kunt onder bepaalde voorwaarden een perceel gemeentegrond kopen of huren dat grenst aan uw tuin. Een adviesteam, waaronder een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect, bepaalt welke stukken openbaar groen in aanmerking komen voor huur of koop. Die percelen noemen wij snippergroen.

 

Deventer verkoopt

Wilt u meer weten over snippergroen? Bent u benieuwd naar het aanbod? Kijk dan op de website Deventer verkoopt.

Let op: momenteel geven wij geen snippergroen uit. Zodra u weer een aanvraag kunt indienen, leest u dat op deze pagina en op onze website Deventer verkoopt.