Logo gemeente Deventer

Snippergroen

Snippergroen is openbaar groen van de gemeente dat grenst aan uw (woon)perceel. Deze kleine stukjes openbaar groen blijven voortaan zoveel mogelijk groen.

 

Klimaatverandering en energietransitie

Eerder konden aanwonenden van dit soort stukjes ’snippergroen’ kopen of huren. Soms kwamen er dan schuurtjes op te staan of werd het betegeld.

Door klimaatverandering hebben mensen meer behoefte aan groen in de leefomgeving. Groen zorgt voor verkoeling bij hitte, en kan water opnemen bij extreme regenbuien. Daarnaast biedt groen ook ruimte om buiten te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Verder heeft de gemeente deze stukjes grond in de toekomst mogelijk ook nodig voor de energietransitie.


Alleen bij uitzondering

Huren of kopen van snippergroen is alleen nog bij uitzondering mogelijk. Bekijk het Beleid Uitgifte Snippergroen (pdf).

De uitzonderingssituaties zijn:

  • Door het verkopen of verhuren ontstaat een logische kadastrale grens waardoor het beheer van de openbare ruimte eenvoudiger wordt.
  • Het snippergroen ligt bijna of helemaal ingesloten tussen andere percelen, waardoor het moeilijk bereikbaar is voor gemeentelijk onderhoud.

Op het moment dat het inderdaad om een uitzonderingssituatie gaat, wordt de aanvraag nog getoetst aan een aantal andere criteria. Deze zijn beschreven in het uitgiftebeleid.

 

Snippergroen aanvragen

De aanvragen voor snippergroen die na 18 april 2023 zijn gedaan, worden volgens deze nieuwe regels in behandeling genomen. De aanvragers krijgen hier bericht van.

Is er een uitzonderingssituatie op u van toepassing? Dan kunt u een aanvraag doen via het formulier hieronder.

 

 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het project snippergroen.