Snippergroen

Snippergroen is openbaar groen van de gemeente dat grenst aan uw woonperceel. U kunt onder een aantal voorwaarden deze grond kopen of huren.

De koop of huur van een stukje snippergroen kan bijdragen aan uw woonplezier. Om de beeldkwaliteit van de openbare ruimte te bewaken, bepaalt de gemeente welke grond wordt aangeboden.

Snippergroen kopen of huren

Er zijn 2 soorten snippergroen: snippergroen dat na wijziging van het bestemmingsplan bebouwd mag worden en snippergroen waarop geen bebouwing mogelijk is.

Deventer verkoopt

Wilt u meer weten over snippergroen? Bent u benieuwd naar het aanbod? Kijk dan op de website Deventer verkoopt. Hier vindt u alle informatie en het aanbod.

English Deutsch