Logo gemeente Deventer

Snippergroen

Snippergroen is openbaar groen van de gemeente dat grenst aan uw (woon)perceel. In afwachting van nieuwe regels, neemt de gemeente geen nieuwe aanvragen voor snippergroen in behandeling.

 

Klimaatvriendelijker beleid 

Bij de verkoop en verhuur van snippergroen wil de gemeente Deventer meer rekening houden met onder meer klimaatadaptatie. De huidige regels dateren uit 2014. Deze houden geen rekening met klimaatadaptatie en het belang van een groene leefomgeving. Op verzoek van de gemeenteraad evalueert de gemeente daarom de regels. Om aspecten als klimaatverandering, biodiversiteit en waterafvoer mee te kunnen wegen, is nieuw beleid nodig. 

In afwachting van die nieuwe regels, neemt de gemeente geen nieuwe aanvragen voor snippergroen in behandeling. Zo voorkomt de gemeente dat ze snippergroen kwijtraakt, dat in de toekomst juist een belangrijke rol kan spelen bij bijvoorbeeld het tegengaan van hittestress, het zorgen voor een goede waterafvoer of de aanleg van slimme warmtenetten. 

Het besluit om tijdelijk geen snippergroen te verkopen of te verhuren, is genomen op 18 april 2023. Verzoeken die voor die datum zijn binnengekomen, worden nog op basis van het huidige beleid beoordeeld. Voor verzoeken vanaf 18 april gelden straks de nieuwe regels.