Snippergroen

Snippergroen is openbaar groen van de gemeente dat grenst aan uw woonperceel. U kunt onder een aantal voorwaarden deze grond kopen of huren.

Wilt u uw tuin vergroten? U kunt onder bepaalde voorwaarden een perceel gemeentegrond kopen of huren dat grenst aan uw tuin. Een adviesteam, waaronder een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect, bepaalt welke stukken openbaar groen in aanmerking komen voor huur of koop. Die percelen noemen wij snippergroen.

Snippergroen kopen of huren

Er zijn 2 soorten snippergroen: snippergroen dat na wijziging van het bestemmingsplan bebouwd mag worden en snippergroen waarop geen bebouwing mogelijk is.

Deventer verkoopt

Wilt u meer weten over snippergroen? Bent u benieuwd naar het aanbod? Kijk dan op de website Deventer verkoopt.

English Deutsch