Logo gemeente Deventer

Snippergroen

Snippergroen is openbaar groen van de gemeente dat grenst aan uw (woon)perceel. U kunt onder een aantal voorwaarden deze grond kopen of huren.

Wilt u uw tuin vergroten? U kunt onder bepaalde voorwaarden een perceel gemeentegrond kopen of huren dat grenst aan uw tuin. Een adviesteam, waaronder een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect, bepaalt welke stukken openbaar groen in aanmerking komen voor huur of koop. Die percelen noemen wij snippergroen.

 

Klimaatvriendelijker beleid 

Bij de verkoop en verhuur van snippergroen wil de gemeente Deventer meer rekening houden met onder meer klimaatadaptatie. De huidige regels dateren uit 2014. Deze houden geen rekening met klimaatadaptatie en het belang van een groene leefomgeving. Op verzoek van de gemeenteraad evalueert de gemeente daarom de regels. Om aspecten als klimaatverandering, biodiversiteit en waterafvoer mee te kunnen wegen, is nieuw beleid nodig. 

In afwachting van die nieuwe regels, neemt de gemeente geen nieuwe aanvragen voor snippergroen in behandeling. Zo voorkomt de gemeente dat ze snippergroen kwijtraakt, dat in de toekomst juist een belangrijke rol kan spelen bij bijvoorbeeld het tegengaan van hittestress, het zorgen voor een goede waterafvoer of de aanleg van slimme warmtenetten. 

Het besluit om tijdelijk geen snippergroen te verkopen of te verhuren, is genomen op 18 april 2023. Verzoeken die voor die datum zijn binnengekomen, worden nog op basis van het huidige beleid beoordeeld. Voor verzoeken vanaf 18 april gelden straks de nieuwe regels. 

 

Deventer verkoopt

Wilt u meer weten over snippergroen? Bent u benieuwd naar het aanbod? Kijk dan op de website Deventer verkoopt.