Logo gemeente Deventer

Spelen

Spelen en bewegen in de buitenlucht is leuk, gezond en goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zo leren ze bijvoorbeeld rennen, klimmen en springen. Door met andere kinderen te spelen, maken ze vriendjes en vriendinnetjes en leren ze ruzie op te lossen. Door buiten te spelen kunnen kinderen hun energie kwijt, zitten ze beter in hun vel en eten en slapen ze beter.

Voor kinderen zijn er daarom veilige en goed bereikbare speelvoorzieningen in heel Deventer.

In augustus 2023 heeft de gemeente een nieuw Speelruimteplan (pdf, 7 MB) gemaakt. Een goede en gelijkmatige spreiding van de speelplekken over de gemeente, over de buurt staat daarin centraal. Daarbij wordt ook meer gekeken naar een centrale speelplek per buurt en rekening gehouden met gezondheid en bewegen, inclusiviteit, klimaat en groen/biodiversiteit.


Veilig spelen 

Lekker buiten spelen begint bij een veilige speelplek. De gemeente Deventer laat openbare speelplekken en -toestellen jaarlijks op veiligheid controleren. Dat is belangrijk voor het beheer en onderhoud  van de speelplekken en -toestellen.

In 2016/2017 heeft de gemeente 88 speelplekken overgedragen aan Stichting Tevreden. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van die speelplekken. Per 1 januari 2024 is de gemeente weer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van ongeveer de helft van die speelplekken. 

Speelplekken en -toestellen passen zo veel mogelijk bij het aantal kinderen in buurten, hun leeftijd en behoeftes. Het kan zijn dat speeltoestellen verdwijnen en vervangen worden door andere toestellen omdat ze niet meer passen bij de gemiddelde leeftijd van kinderen in een buurt. Het kan ook zijn dat een speelplek wordt opgeheven omdat er te weinig kinderen nog gebruik van maken en er nog genoeg andere speelplekken dicht in een buurt zijn.

Wilt u weten waar uw kind kan spelen? Op de buitenspeelkaart vindt u alle speel- en sportplekken van de gemeente.

 

Projecten

In Deventer passen we soms speelplekken aan. Ook voeren we onderhoud uit. Daarnaast is het soms nodig speelplekken op te heffen en de ruimte anders in te richten. Bijvoorbeeld als openbaar groen of als verharding (stoep).

Gaan wij met een speelplek aan de slag? Dan plaatsen wij een bord met QR-code. Via die code, komt u terecht op deze pagina. Hier vindt u meer informatie over de lopende projecten.

 
Kapot speeltoestel melden 

Ook al worden de speeltoestellen onderhouden en elk jaar gecontroleerd, het kan zijn dat er toch een kapot gaat. Wilt u een kapot speeltoestel melden? Dat kan via het Meldpunt Openbare Ruimte.  

 
Nationale buitenspeeldag 

Elk jaar is er de Nationale Buitenspeeldag. Buitenspelen en bewegen is belangrijk om gelukkig en gezond te blijven. Ga op ontdekking in de eigen wijk, of organiseer een speelplekkenspeurtocht. Op de website van Jantje Beton staan leuke speeltips. Zo wordt buitenspelen leuk, leuker, leukst!

Wilt u meer speeltips? Of wilt u iets weten over de Nationale Buitenspeeldag? Kijk op www.buitenspeeldag.nl.

 

Meer informatie