Logo gemeente Deventer

Steenmarter

De steenmarter kan flink overlast veroorzaken wanneer hij in uw huis schuilt. Het is een beschermde diersoort en mag daarom niet zonder vergunning gedood of gevangen worden.

 

Heeft u overlast of schade van steenmarters?

Meld het bij het meldpunt. De gemeente helpt bij het zoeken naar een oplossing. De wijkbeheerder kan ook advies en tips geven.

Tips om steenmarters te weren

U kunt zelf een aantal dingen doen om overlast door steenmarters te voorkomen, bijvoorbeeld door:

  • klimmogelijkheden van de steenmarter om in de goot of op het dak te klimmen te verwijderen;
  • kieren en gaten in daken en muren af te dichten;
  • leidingen in uw auto met speciale kunststof hoezen te beschermen;
  • stevig en fijnmazig gaas voor volières en dierenverblijven te gebruiken en onder de auto te leggen;
  • een anti-martershockset in de motor te laten aanbrengen.