Logo gemeente Deventer

Steenmarter

De steenmarter zoekt zijn schuilplaats op warme plekken in huis, schuur of tuin. Als u denkt dat u steenmarters in uw omgeving heeft, is het goed de gewoonten te kennen van dit dier. De steenmarter kan flink overlast veroorzaken wanneer hij in uw huis schuilt. Heeft u schade van de steenmarter, meld dit dan. De gemeente helpt bij het zoeken naar een oplossing.

De steenmarter is een beschermde diersoort en mag daarom niet zonder vergunning gedood of gevangen worden. Alleen mensen die daarvoor opgeleid zijn, mogen maatregelen nemen. Zij helpen u ermee dat de steenmarter uw huis niet meer binnen kan komen.

Meer weten

Heeft u steenmarters in de buurt en roept dit vragen op? Informatie en tips vindt u in:

Door de aanpak van de gemeente Deventer is de overlast door steenmarters de laatste jaren sterk verminderd.

Tips om steenmarters te weren

U kunt zelf een aantal dingen doen om overlast door steenmarters te voorkomen, bijvoorbeeld door:

  • klimmogelijkheden van de steenmarter om in de goot of op het dak te klimmen te verwijderen;
  • kieren en gaten in daken en muren af te dichten;
  • leidingen in uw auto met speciale kunststof hoezen te beschermen;
  • stevig en fijnmazig gaas voor volières en dierenverblijven te gebruiken en onder de auto te leggen;
  • een anti-martershockset in de motor te laten aanbrengen.

Klacht melden

Heeft u overlast van steenmarters? Meld het bij het meldpunt. Als het nodig is maakt een medewerker van de gemeente een afspraak met u. Hij kan u adviezen en tips geven over eenvoudige maatregelen die u kunt treffen.