Logo gemeente Deventer

Stukken gemeenteraad en B&W

Raadsstukken

Informatie over vergaderingen, stukken en besluiten van de gemeenteraad.

Lees meer

Stukken B&W

Nota's, vergaderstukken en notulen van het college van B&W.

Lees meer