Logo gemeente Deventer

Subsidieregeling Preventie

 

De subsidieregeling Preventie is bedoeld om activiteiten te ondersteunen die het gebruik van maatwerkvoorzieningen op het gebied van de Wmo, jeugd, ouderen, en werk terugdringen of beëindigen. Andere doelen zijn dat bewoners deelnemen aan activiteiten bij buurtvoorzieningen en/of andere vrijwilligersorganisaties en dat mensen hun eigen netwerk versterken. Ook kunnen activiteiten ondersteund worden die de Voor Elkaar Teams opzetten.

De subsidie kan onder andere worden aangevraagd door organisaties, zelfstandigen (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en Voor Elkaar Teams in samenwerking met bewoners.

Enkele voorwaarden zijn:

  • De activiteit waarvoor subsidie wordt verleend vindt in de gemeente Deventer plaats;
  • De activiteit is openbaar;
  • Er is sprake van een aantoonbaar begrotingstekort bij het organiseren van de activiteit;
  • Er is geen andere regeling die ondersteuning kan bieden. 
Onderdeel van de subsidieaanvraag is een projectplan en een reële en sluitende begroting.
 
In de subsidieregeling Preventie leest u meer over de mogelijkheden en de voorwaarden van deze regeling.  
 

Aanvragen en contact

Wilt u deze subsidie aanvragen of heeft u vragen? Stuur een e-mail naar h.steenbergen@deventer.nl.