Logo gemeente Deventer

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld dit dan bij ons.

 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website digitoegankelijk.nl.

 

Wat doen wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen toegankelijkheid vanaf de start mee in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites;
  • Wij laten onze websites jaarlijks testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau;
  • Wij trainen onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun kennis over toegankelijkheid op peil blijft.

 

Toegankelijkheidsverklaring

Jaarlijks laten wij onze website testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op 1 oktober 2020 heeft stichting Accessibility onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. De uitkomsten kunt u lezen in het onderzoeksrapport (pdf, 600 KB). Op basis van de resultaten voeren wij de verbeteringen uit. De stand van zaken publiceren wij in de toegankelijkheidsverklaring. De verklaring heeft op dit moment status B. Dat betekent dat de website gedeeltelijk voldoet.

 

Pdf's

Niet alle pdf's voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven ernaar de informatie in de pdf volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing geboden kan worden. Kunt u een pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op. Samen met u bekijken wij welk alternatief wij kunnen bieden.

 

Video's

Gemeente Deventer gebruikt soms video's om informatie over te brengen. Deze video's maken we zelf of laten we maken. Nog niet alle video’s voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Nieuwe video's voorzien wij, wanneer nodig, van ondertiteling, audiodescriptie en een transcript. Video's die nog geen ondertiteling, audiodescriptie en/of een transcript hebben en nog wel relevant zijn, passen wij aan. Komt u een video tegen die niet toegankelijk is? Laat het ons weten. Samen met u bekijken wij welk alternatief wij kunnen bieden.

 

MijnGemeente, uw persoonlijke internetpagina

De gemeente is verantwoordelijk voor het subdomein https://iburgerzaken.deventer.nl. PinkRoccade laat binnenkort onderzoek uitvoeren naar de applicatie Iburgerzaken. Het onderzoeksrapport publiceren wij op deze pagina.

 

Webformulieren

Formulieren waarmee u een afspraak kunt maken of een vraag kunt stellen, voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Het Digitaal loket van de gemeente Deventer voldoet hiermee aan het tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid Overheid. Bekijk het volledige toegankelijkheidsrapport (pdf, 250 KB).

 

Taalniveau

Het leesniveau van de teksten op onze website is B1/B2. De teksten zijn te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Komt u toch een moeilijke tekst tegen? Laat het ons dan weten.

 

Overige websites

Wilt u weten voor welke websites en subdomeinen de gemeente Deventer nog meer verantwoordelijk is? En welke verklaringen zijn afgegeven? Het complete overzicht kunt u vinden in het toegankelijkheidsregister

 

Contact

Bent u een pagina tegengekomen, die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via webredactie@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570.