Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Deventer voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website https://www.deventer.nl en haar themawebsites https://*.deventer.nl.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring

Geen

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

Succescriterium U.5.1 Ondersteuning bij formulieren

 • Oorzaak:
  Een aantal formulieren is verouderd (betreft niet de content). Er komt geen nieuwe versie meer omdat we overstappen naar een andere leverancier.
 • Gevolg:
  Het is niet altijd vooraf duidelijk welke informatie wordt gevraagd.
 • Alternatieven:
  Geen digitale alternatieven
 • Maatregelen:
  De formulieren gaan stuk voor stuk over naar een versie die wel aan de webrichtlijnen niveau AA voldoet.
 • Planning:
  Bij vervanging van softwareapplicaties worden de meeste verouderde formulieren vervangen.

Succescriterium U.9.1 Gebruik ten minste open specificaties

 • Oorzaak:
  Verschillende pdf’s voldoen niet aan de eisen.
 • Gevolg:
  Pdf’s worden niet altijd gevonden.
 • Alternatieven:
  Geen
 • Maatregelen:
  Pdf’s die op de website stonden voor 2018 worden zoveel mogelijk verplaatst naar het openbaar webarchief. Middels een verwijzing op de website wordt hiernaa verwezen. Waar ze niet nodig zijn, worden ze verwijderd. Bij het maken van nieuwe pdf’s wordt gewerkt aan toegankelijke pdf’s.
  Binnen onze organisatie is begin 2020 een project gestart om te zorgen dat alle nieuwe Pdf's aan de voorwaarden zullen gaan voldoen.
 • Planning:
  In de loop van 2020/2021 voldoen alle nieuw geplaatste pdf’s aan de webrichtlijnen.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

 • Begin 2014 is de website geëvalueerd door Qualityhouse op basis van een steekproef. Toen voldeed de website aan niveau A. Op basis van dat rapport zijn verbeteringen aangebracht zodat de website sinds begin 2015 voldoet aan niveau AA.
 • Elke 5 dagen wordt de website geëvalueerd door de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove.

Controles om naleving van de Webrichtlijnen te bewaken

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website iedere 5 werkdagen toetsen door de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op  toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Maatregelen om toepassing van de Webrichtlijnen te bevorderen

 • Werkprocessen: Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werk- processen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling). Het Content Management Systeem biedt ondersteuning aan de webredactie om goed toegankelijke pagina’s te maken.
 • Afspraken en contracten: Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Webrichtlijnen toe te passen.
 • Kennis en vaardigheden: Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de Webrichtlijnen goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel.

Voorleesfunctie

Onze website is voorzien van een voorleesfunctie (ReadSpeaker). Hiermee kan de content van onze website hardop voorgelezen worden. Op ieder online apparaat, waar u ook bent, wordt met één klik de pagina voorgelezen, terwijl de tekst wordt gemarkeerd om het meelezen te vergemakkelijken. Om de voorleesfunctie te gebruiken hoeft u niets te downloaden. Bekijk ook de uitleg over deze voorleesfunctie.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de webredactie. U vindt de contactgegevens hieronder.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan de webredactie:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Uw mail wordt binnen 1 werkdag gelezen. Afhankelijk van de vraag, krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

English Deutsch