Logo gemeente Deventer

Toegankelijke websites en apps van Gemeente Deventer

In Deventer willen we graag dat iedereen onze websites en apps kan gebruiken. Met andere woorden: ze moeten toegankelijk zijn.

Dat betekent dat onze informatie en online dienstverlening door al onze inwoners te begrijpen en te gebruiken is. Ook door mensen met lichamelijke of cognitieve beperkingen.

 

Wat is een toegankelijke website of app?

Een toegankelijke website of app voldoet aan bepaalde eisen. De eisen gelden onder andere op het gebied van techniek en redactie. Ze zijn vastgelegd in internationale richtlijnen. Wij willen dat onze websites en apps voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA. Op de website www.digitoegankelijk.nl leest u meer over de richtlijnen.

 

Hoe zorgen wij voor toegankelijkheid?

Toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp bij het ontwerp, de bouw en de redactie van een website of app. Wij zijn continu bezig de toegankelijkheid van onze online communicatie te verbeteren. 

 

Duidelijke taal

Informatie moet begrijpelijk en duidelijk zijn. We gebruiken het liefst gemakkelijke en eenvoudige woorden. Zinnen maken we kort. Jargon en andere moeilijke woorden proberen we niet te gebruiken.

 

Eenvoudige navigatie

Onze website zit logisch in elkaar. U kunt eenvoudig de informatie vinden die u zoekt.

 

Toegankelijke documenten

We proberen onze informatie zoveel mogelijk op webpagina’s te plaatsen. In sommige gevallen staat informatie toch in een document. Dit is meestal een pdf. We proberen dit document zo toegankelijk mogelijk te maken. Niet alle pdf’s zijn op dit moment toegankelijk.

 

Video’s met ondertiteling en audiodescriptie

Soms gebruiken we video’s om informatie over te brengen. Video’s krijgen, wanneer nodig, ondertiteling, audiodescriptie en een transcript. Video's die nog geen ondertiteling, audiodescriptie en/of een transcript hebben en wel bruikbaar zijn, passen wij aan.

 

Online formulieren

Onze online formulieren zijn ontworpen met aandacht voor toegankelijkheid. De opbouw is logisch, we geven uitleg en er zijn duidelijke labels.

 

Alternatieve tekst bij afbeeldingen

Geeft een afbeelding informatie? Dan geven we de afbeelding een alternatieve tekst. Gebruikers van een schermlezer (screenreader) kunnen zo de inhoud begrijpen.

 

Aanpasbaar lettertype en kleuren

U kunt de lettergrootte van onze online teksten aanpassen. In onze huisstijl gebruiken we kleuren met veel contrast. Hierdoor is tekst beter leesbaar.

 

Voorleesfunctie

Op een aantal websites bieden wij de voorleesfunctie van Readspeaker aan. Hiermee wordt de tekst op een website voorgelezen. Ook kunt u tekst laten vertalen door Google Translate.

 

Toetsenbord

De website is te gebruiken met alleen een toetsenbord. Alle functies kunt u hiermee bereiken. Het gebruik van een muis is niet noodzakelijk. U kunt de tabtoets gebruiken om door een pagina te gaan.

 

Onderzoek naar toegankelijkheid

Jaarlijks onderzoeken we de toegankelijkheid van onze websites en apps. De resultaten gebruiken wij om onze online communicatie te verbeteren. 

De stand van zaken publiceren wij per website of app in een toegankelijkheidsverklaring. Een overzicht vindt u op de pagina Toegankelijkheidsverklaringen.

Hoe digitaal toegankelijk Gemeente Deventer is, ziet u in het Dashboard Digitoegankelijk van de Rijksoverheid.

 

Contact

Komt u informatie tegen die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via webredactie@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570. Samen met u bekijken wij welk alternatief wij kunnen bieden.