Logo gemeente Deventer

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld dit dan bij ons.


Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website digitoegankelijk.nl.


Wat doen wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen toegankelijkheid vanaf de start mee in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites;
  • Wij laten onze websites jaarlijks testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau;
  • Wij trainen onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun kennis over toegankelijkheid op peil blijft.


Toegankelijkheidsverklaring

Jaarlijks laten wij onze website testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op 1 oktober 2020 heeft stichting Accessibility onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. De uitkomsten kunt u lezen in het onderzoeksrapport. Op basis van de resultaten voeren wij de verbeteringen uit. De stand van zaken publiceren wij in de toegankelijkheidsverklaring. In de afbeelding hieronder ziet u wat de huidige status is van de toegankelijkheid van deze website.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Deventer. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.


PDF Documenten

Niet alle PDF documenten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven ernaar de informatie in de PDF documenten volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per PDF document of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing geboden kan worden. Kunt u een PDF document niet lezen? Neem dan contact met ons op. Samen met u bekijken wij welk alternatief wij u kunnen bieden.


MijnGemeente, uw persoonlijke internetpagina

De gemeente is verantwoordelijk voor het subdomein https://iburgerzaken.deventer.nl. De applicatie Iburgerzaken van PinkRoccade Publiekszaken draagt het waarmerk drempelsvrij.nl met twee sterren. Het domein iburgerzaken.deventer.nl voldoet hiermee aan het tijdelijk Besluit digitale overheid. De volledige verklaring kunt u lezen in het toegankelijkheidsregister.


Webformulieren

Formulieren waarmee u een afspraak kunt maken of een vraag kunt stellen voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen. Wij onderzoeken dit jaar de toegankelijkheid van deze webformulieren. De uitkomsten bespreken wij met de leverancier. Wij streven ernaar iedereen de webformulieren kan gebruiken en bedienen.


Taalniveau

Het leesniveau van de teksten op onze website is B1/B2. De teksten zijn te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Komt u toch een moeilijke tekst tegen? Laat het ons dan weten.


Overige websites

Wilt u weten voor welke websites en subdomeinen de gemeente Deventer nog meer verantwoordelijk is? En welke verklaringen zijn afgegeven? Het complete overzicht kunt u vinden in het toegankelijkheidsregister


Contact

Bent u een pagina tegengekomen, die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via webredactie@deventer.nl of telefonisch op nummer 14 0570.