Logo gemeente Deventer

Vluchtelingen

Vluchtelingen in Deventer

In Deventer worden al jaren vluchtelingen opgevangen.

Lees meer

Opvang vluchtelingen

In de gemeente Deventer is het Asielzoekerscentrum Schalkhaar bestemd voor opvang van vluchtelingen. Daarnaast biedt Deventer tijdelijk crisisnoodopvang aan asielzoekers op het schip aan de Pothoofdkade.

Lees meer

Statushouders

Statushouders zijn asielzoekers die een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen. Zij worden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toegewezen aan een gemeente. Het is een taak van de gemeente om passende woonruimte te vinden voor deze mensen.

Lees meer

Bed, bad, brood

Deventer biedt een heel sobere opvang aan mensen die geen verblijfsvergunning hebben in Nederland, maar om verschillende redenen nog niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Dit is de zogeheten Bed, Bad, Broodvoorziening.

Lees meer

Partijen

De opvang van vluchtelingen in Deventer verloopt goed, dankzij de inzet van veel organisaties en vrijwilligers.

Lees meer

Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering door de nieuwe Wet Inburgering. Het doel van de inburgering is dat iedere nieuwkomer zo snel mogelijk kan meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen. Het reisdocument is maximaal 5 jaar geldig, afhankelijk van de duur van de verblijfsvergunning asiel.

Lees meer

Vreemdelingenpaspoort

Een vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor vreemdelingen. Het reisdocument is maximaal 5 jaar geldig, afhankelijk van de duur van uw verblijfsvergunning regulier.

Lees meer

FAQ crisisnoodopvang vluchtelingen

Van half oktober 2022 tot half januari 2024 biedt Deventer tijdelijk crisisnoodopvang voor maximaal 174 vluchtelingen op een rivierschip aan de Pothoofdkade, ter hoogte van de Panoramaflat (‘Schippersflat'). Bekijk de vragen en antwoorden.

Lees meer