Vluchtelingen in Deventer

In Deventer worden al jaren vluchtelingen opgevangen.

Sinds de jaren ’90 is er een asielzoekerscentrum in Schalkhaar. Er is in Schalkhaar plek voor maximaal 550 asielzoekers.

Statushouders

Asielzoekers die (tijdelijk) in Nederland mogen blijven, noemen we statushouders of vergunninghouders. Het is een taak van Nederlandse gemeenten om passende woonruimte te organiseren voor deze mensen. Lees meer over de huisvesting van statushouders in Deventer.

Bed, Bad, Brood

In Deventer leven ongeveer tien mensen die geen verblijfsvergunning hebben, maar die nog niet terug kunnen keren naar hun eigen land. Voor hen is er een heel sobere voorziening; de zogeheten Bed, Bad, Broodregeling.

Partijen

De opvang van vluchtelingen in Deventer verloopt goed, dankzij de inzet van veel organisaties en vrijwilligers. Partijen die zich hard maken voor een goede opvang van vluchtelingen zijn onder meer:

Deze organisaties en vrijwilligers begeleiden de opvang, maar zorgen ook voor het begeleiden van vluchtelingen tijdens de asielprocedure en hun integratie in de Nederlandse samenleving.

English Deutsch