Logo gemeente Deventer

Onderzoek nieuwbouw VSO Deventer

Sinds januari 2022 is duidelijk dat schoolbestuur SOTOG een nieuw schoolgebouw mag bouwen voor VSO Deventer. Het huidige gebouw aan de Splithofstraat is te klein voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voldoet niet meer aan de eisen.

SOTOG is aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het terrein aan de Splithofstraat voor VSO Deventer. Tijdens de uitwerking van het ontwerp en in vooroverleg met de gemeente, zijn door het schoolbestuur voor de locatie Splithofstraat verschillende beperkingen en belemmeringen uit het onderzoek naar voren gekomen. Het schoolbestuur is vervolgens samen met de gemeente gaan kijken naar alternatieve locaties.

 

Perceel naast politiebureau 

Er is gezocht naar een ruim perceel met de mogelijkheid een school en een gymzaal te bouwen voor een vso school voor 125 leerlingen. Het braakliggende perceel naast het politiebureau kwam vervolgens in beeld. SOTOG en de gemeente willen onderzoek doen naar de mogelijkheid om VSO Deventer te realiseren op deze locatie. Het onderzoek neemt ongeveer 3 maanden in beslag.

 

Geschikte locatie 

Een 1e schets leert ons dat het mogelijk is om op een perceel van deze omvang een goed gebouw en passende buitenruimte voor de leerlingen van VSO Deventer te realiseren. In het kader van de door SOTOG gewenste samenwerking is de nabijheid van het Etty Hillesum een extra pre voor deze locatie en het onderwijs in Deventer.  

 

Met u in gesprek 

We gaan graag -als onderdeel van dit onderzoek- met u in gesprek op 26 januari 2023 van 18.00 tot 19.30 uur. Het schoolbestuur zal u informeren over hun ambitie voor VSO Deventer, en samen kijken we naar de kansen op het terrein.  

Pas na contact met u als buurt zal het onderzoek en de uitkomsten besproken worden met het college van burgemeester en wethouders, en mogelijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

 

Contactgegevens

Heeft u vragen, of wilt u uw gegevens achterlaten zodat we u kunnen informeren over de informatieavond? Laat uw gegevens achter via ons formulier.