Logo gemeente Deventer

Schade door vuurwerk

Is er schade door vuurwerk? Wie u belt, hangt af van de situatie. Bekijk waar u terecht kunt.

De medewerkers van de meldkamer, politie, brandweer, veiligheidsregio’s en ambulancezorg staan tijdens de jaarwisseling paraat. 

Om ervoor te zorgen dat 112 bereikbaar blijft voor mensen in een noodsituatie, is het goed om te weten wie u kunt bellen. Er zijn verschillende soorten meldingen:

 

Infographic met de informatie die ook in de tekst op deze pagina staat.

 

Vuurwerkschade aan of om het huis

Dit regelt u zelf. Denk aan kleine, tijdelijke, reparaties of contact met uw verzekering.

 

Schade aan straatmeubilair in de openbare ruimte

Dit kunt u melden bij de gemeente. Denk hierbij aan een kapotte prullenbak of speeltoestel. Een melding maken kan via: Slim Melden.

 

Kleine brand in de vrije omgeving

Is er geen spoed, maar wel de brandweer nodig bel: 0900-0904. Dit doet u bij kleine brandjes die waarschijnlijk klein blijven en die niet kunnen overslaan naar andere brandbare objecten. Denk bijvoorbeeld aan brand in een vrijstaande prullenbak.

 

Overlast door illegaal vuurwerk

Team Toezicht en Handhaving controleert ook de wijken op afsteken van vuurwerk. U kunt een melding maken van overlast via Slim Melden (keuze: ‘overlast door personen’). Ook kunt u de politie bellen via 0900-8844 (geen spoed).

 

Brand, acuut (levens)gevaar of bij twijfel: bel 112

Belt u 112, dan helpt de centralist van de meldkamer u verder.