Logo gemeente Deventer

Warmtetransitie

Voor verwarming, warm kraanwater en koken gebruiken we in de meeste woningen en gebouwen in Nederland nu nog aardgas. Dat gaan we anders doen. Met andere, duurzame energiebronnen. Dat is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan.

In het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. In het Nederlands Klimaatakkoord hebben 150 partijen afgesproken om voor 2050 totaal 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij te maken. Ook in Deventer verwarmen we dan onze woningen en gebouwen met andere, duurzame energiebronnen dan aardgas. Deze overstap naar een aardgasvrije manier van verwarmen en wonen noemen we de warmtetransitie.

 

Transitievisie Warmte Deventer

Deze omschakeling is geen makkelijke en goedkope opgave en is ook niet binnen een paar jaar klaar. De richting en manier waarop we dat in Deventer de komende 5 jaar willen doen, staat beschreven in de Transitievisie Warmte Deventer. Daarin staat onder andere:

  • Welke alternatieven we voor aardgas hebben in Deventer;
  • Waarom we de eerste 10 jaar kiezen voor wijken waar een duurzaam alternatief haalbaar en betaalbaar is;
  • In welke wijken we het eerst aan de slag gaan;
  • Waarom de overstap naar duurzame energiebronnen alleen lukt als inwoners, organisaties en gemeente samen werken aan de toekomst.

De Transitievisie Warmte gaat over alle woningen, winkels, kantoren, scholen en andere gebouwen in Deventer. Voor verwarming, warm kraanwater en koken wordt nu meestal nog aardgas gebruikt. Volgens het Klimaatakkoord moet 20% van de woningen in Nederland in 2030 aardgasvrij zijn. Voor Deventer betekent dat, dat in de komende 10 jaar 10.000 woningen van het aardgas af gaan. In de 20 jaar na 2030 gaat de overige 80% van de woningen van het aardgas af.

 

Stap voor stap, haalbaar en betaalbaar

Overschakelen op andere, duurzame energiebronnen dan aardgas kost tijd en geld. Het lukt alleen als het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. De gemeente en de overheid onderzoeken financieringsmogelijkheden om de omschakeling voor iedereen betaalbaar te maken. We pakken de transitie, de omschakeling, stap voor stap en wijk voor wijk aan.

Samenwerken en leren van elkaar is onmisbaar, want alleen als we het als bewoners, bedrijven, instellingen en gemeente samen doen, kunnen we de nodige stappen zetten.

 

Publieksversie

Meer weten? Lees dan de hele Transitievisie Warmte (pdf) of de beknopte publieksversie (pdf).

 

Duurzaam Deventer

Energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden, zomerse koelte door groene daken en tuinen. In Deventer zijn al veel inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven bezig met klimaatregelen. Om energiekosten te besparen, minder CO2 uit te stoten, om droogte of juist wateroverlast te voorkomen en om het zomers tijdens hele warme dagen een beetje koel te houden. Kortom, om het wonen in ons huis, in onze buurt, wijk en stad aangenaam en betaalbaar te houden.

Op www.duurzaamdeventer.nl vindt u informatie over wat u zelf kunt doen (van kleine tot grote klimaatregelen), informatie over leningen en subsidies, over acties en nog veel meer.