Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Werkgeversdienstverlening

Steeds meer werkende mensen hebben financiële problemen. Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) biedt ondersteuning aan werkgevers die hun medewerkers willen ondersteunen om snel van hun schulden af te komen.

Werknemers met geldzorgen melden zich vaker ziek en zijn minder productief. Het past binnen verantwoord ondernemerschap dat u als werkgever uw medewerkers met structurele problemen helpt. Dat is van belang voor uw medewerker, voor u als werkgever, maar ook voor de samenleving als geheel.

Werkgeversdienstverlening

Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is de professionele organisatie in Deventer die inwoners onafhankelijke budgetvoorlichting geeft. Ook verleent het BAD hulp bij het structureel oplossen van schulden en sociale kredietverstrekking. Het BAD ondersteunt nu ook werkgevers bij het zoeken van een structurele oplossing van financiële problemen van hun medewerkers.

Ondersteuning BAD

BAD biedt werkgevers en hun werknemers de volgende ondersteuning:

  • uitvoeren van loonbeslagen en onderhouden contacten met deurwaarders;
  • geven van voorlichting aan personeelsadviseurs of salarisadministrateurs;
  • over het herkennen van financiële problemen en het bespreekbaar maken daarvan;
  • geven van budgettrainingen in groepsverband aan uw medewerkers en hun partners;
  • geven individuele budgetbegeleiding aan medewerkers;
  • beheren van volledig inkomen van medewerkers;
  • uitvoeren van schuldsanering door een versneld traject (wachttijd max. 1 week);
  • houden van spreekuur in uw bedrijf.

Uw bedrijf en uw medewerkers krijgen een vaste contactpersoon bij het BAD.

Lees in de brochure Schulddienstverlening op maat voor werkgevers hoe u als werkgever kunt helpen om financiële problemen bij werknemers te voorkomen, beheersbaar te maken of op te lossen. Ook vindt u in de brochure meer over de voordelen voor uw organisatie en uw medewerkers.

Kosten

U betaalt voor de dienstverlening een bijdrage. De kosten per onderdeel staan vermeld in de brochure Schulddienstverlening op maat voor werkgevers. Ook medewerkers van uw bedrijf die niet in Deventer wonen, kunnen van het aanbod gebruikmaken.

Contact

Wilt u meer weten over werkgeversdienstverlening door het BAD of wilt u de brochure ontvangen? Neem dan contact op met Jessamy Balster van het BAD. Dat kan per mail werkgevers@deventer.nl of telefoon 06 - 12 34 45 75.

English Deutsch