Logo gemeente Deventer

WijDeventer

WijDeventer aanpak

Als bewoner weet u wat er speelt in de buurt en wat wonen in uw wijk leuker kan maken. In Deventer nodigen we u daarom uit om ideeën hiervoor vorm te geven en uit te voeren. Deze aanpak heet WijDeventer.

Lees meer

WijDeventer subsidie

Wilt u met uw straat een leuke activiteit doen, zoals een sporttoernooi? Of heeft u ideeën om de saamhorigheid in de buurt te versterken? WijDeventer stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

Lees meer

Woonservicezones

Er zijn 15 woonservicezones in Deventer. Het college van B&W en de provincie Overijssel hebben eind maart 2011 groen licht gegeven voor de ontwikkeling. Dit na een succesvolle pilotfase en in goed overleg met diverse organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Lees meer