Woonwagens & Standplaatsen

In Deventer kunt u wonen in een woonwagen. Op de standplaatsen in de gemeente staan zowel eigen woonwagens als huur.

De woonwagens en standplaatsen in Deventer zijn eigendom van de gemeente, van een woningcorporatie of van de bewoners.

Wilt u meer weten over een woonwagen of standplaats in Deventer? Kijk op de pagina Woonwagen en woonwagenstandplaats.

Nieuw beleid vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2018 het nieuwe woonwagenbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Er komen meer woonwagenstandplaatsen.

Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment een tekort is aan woonwagenstandplaatsen in Deventer. Daarom voegt de gemeente 14 standplaatsen toe in de komende 5 jaar.

Opnieuw aanleggen lege standplaatsen

Er zijn op dit moment 3 woonwagenlocaties waar standplaatsen leeg staan:

  • Roessinkspad (2 standplaatsen)
  • Bekkumerstraat (1 standplaats)
  • Colmschaterstraatweg (1 standplaats)

Deze standplaatsen worden opnieuw aangelegd en verhuurd. Daarnaast zoekt de gemeente plek voor nieuwe woonwagenlocaties. Hier moeten in totaal minstens 10 standplaatsen passen.

Een woonwagen of een standplaats kopen

Er komen de komende jaren huurwoonwagens en -standplaatsen bij. Hierdoor ontstaat voor enkele huurders de mogelijkheid om hun woonwagen of standplaats te kopen. De verhuurder bepaalt welke woonwagens en standplaatsen te koop aangeboden worden. Aankopen kan alleen als alle vergunningen voor de aanwezige gebouwen en opstallen in orde zijn.

De eigenaren van woonwagens en standplaatsen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en zo nodig vervangen van hun woonwagen en hun standplaats.

Vergunningen

Op een aantal standplaatsen zijn de vergunningen nu niet in orde. De gemeente gaat de komende jaren in afstemming met de bewoners er op toezien dat de standplaatsen op orde worden gebracht.

Overdracht

De gemeente Deventer wil het bezit en beheer van woonwagens overdragen aan de woningcorporaties. De gemeente is hierover met de corporaties in gesprek.

English Deutsch