Logo gemeente Deventer

Woonwagenbeleid

In Deventer kunt u wonen in een woonwagen. Op de standplaatsen in de gemeente staan zowel eigen woonwagens als huur.

De woonwagens en standplaatsen in Deventer zijn eigendom van Stichting Woonwagenbeheer Deventer, van woningcorporatie De Marke of van de bewoners.

Wilt u meer weten over het huren van een woonwagen of standplaats in Deventer? Kijk op de pagina Woonwagen en woonwagenstandplaats.

 

Nieuw beleid vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2018 het nieuwe woonwagenbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Er komen meer woonwagenstandplaatsen.

Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment een tekort is aan woonwagenstandplaatsen in Deventer. Daarom zullen op diverse locaties in de gemeente nieuwe standplaatsen gerealiseerd worden.

 

Nieuwe standplaatsen

Op korte termijn worden nieuwe standplaatsen met een huurwoonwagen gerealiseerd in Steenbrugge.

 

Een woonwagen of een standplaats kopen

Er komen de komende jaren huurwoonwagens en -standplaatsen bij. Ook komen er een aantal standplaatsen op eigen grond in de verkoop. De standplaatsen op eigen grond die worden verkocht door Gemeente Deventer, bieden we aan via de website www.deventerverkoopt.nl.

De eigenaren van woonwagens en standplaatsen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen en het onderhouden, en zo nodig, vervangen van hun woonwagen en hun standplaats.

 

Vergunningen

Op een aantal standplaatsen zijn de vergunningen nu niet in orde. De gemeente gaat de komende jaren in afstemming met de bewoners er op toezien dat de standplaatsen op orde worden gebracht.

 

Overdracht

De gemeente Deventer heeft per 1 januari 2024 al haar bezit en beheer van woonwagens en standplaatsen overdragen aan Stichting Woonwagenbeheer Deventer. Deze stichting is opgericht door de corporaties ieder1 en Rentree.