Logo gemeente Deventer

Ontwikkeling Zwaluwenburg

Het pand Zwaluwenburg

Het pand Zwaluwenburg, met daarin onder andere Kindcentrum Kleurrijk, moet een multifunctioneel gebouw worden in het hart van Colmschate-Noord waar onderwijs en ontmoeting centraal staan. Dat is de ambitie voor de herontwikkeling van het verouderde pand Zwaluwenburg. De noodzakelijke nieuwbouw van het schoolgebouw is een uitgelezen kans om ontmoeting in de wijk te mogelijk te maken.

 

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn de eerste inzichten (pdf, 2 MB) gedeeld. Vertegenwoordigers van de gemeente Deventer en het (stedenbouwkundig) bureau waren aanwezig om met omwonenden in gesprek te gaan.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar zwaluwenburg@deventer.nl

 

Ambitiedocument

In de afgelopen periode heeft gemeente onderzocht op welke manier Zwaluwenburg in de toekomst kan bijdragen aan de leefbaarheid in Colmschate-Noord. Huidige huurders en gebruikers van het pand en buurtbewoners dachten hierover mee. De uitkomsten staan in het ambitiedocument Zwaluwenburg.

 

Droombeeld

In het ambitiedocument is Zwaluwenburg het hart van de wijk Colmschate-Noord. “Het moet een plek worden waar mensen uit de wijk graag naartoe komen en kinderen graag naar school gaan,” aldus wethouder Ilse Duursma (Onderwijs). In het groen is er voor wijkbewoners veel ruimte voor ontmoeting. Onderwijs heeft een vanzelfsprekende en belangrijke plek in de wijk, samen met organisaties zoals de bibliotheek, kinderopvang en jongerenwerk. Er is ruimte om (buiten) te sporten en te ontspannen.

 

Onderwijs centraal

Prioriteit ligt bij de ontwikkeling van de school. Nieuwbouw van het Kindcentrum Kleurrijk is hard nodig. Het schoolgebouw is bouwtechnisch in slechte staat en niet duurzaam. Samen met schoolbesturen, kinderopvang, jongerenwerk (The Mall, Raster), de bibliotheek en het kunstcircuit onderzoekt gemeente de haalbaarheid van een gezamenlijk gebouw. 

 

Vervolg

  • Verwerken reacties inloopbijeenkomst: mei-juni 2024
  • Concept masterplan: juli–oktober: nieuwe bijeenkomst 2024
  • Masterplan gereed: november 2024
  • Bestuurlijke behandeling: december 2024/januari 2025

 

Het pand Zwaluwenburg