Logo gemeente Deventer

Ontwikkeling Zwaluwenburg

Het pand Zwaluwenburg

Het pand Zwaluwenburg, met daarin onder andere Kindcentrum Kleurrijk, moet een multifunctioneel gebouw worden in het hart van Colmschate-Noord waar onderwijs en ontmoeting centraal staan. Dat is de ambitie voor de herontwikkeling van het verouderde pand Zwaluwenburg. De noodzakelijke nieuwbouw van het schoolgebouw is een uitgelezen kans om ontmoeting in de wijk te mogelijk te maken.

 

Ambitiedocument

In de afgelopen periode heeft gemeente onderzocht op welke manier Zwaluwenburg in de toekomst kan bijdragen aan de leefbaarheid in Colmschate-Noord. Huidige huurders en gebruikers van het pand en buurtbewoners dachten hierover mee. De uitkomsten staan in het ambitiedocument Zwaluwenburg.

 

Droombeeld

In het ambitiedocument is Zwaluwenburg het hart van de wijk Colmschate-Noord. “Het moet een plek worden waar mensen uit de wijk graag naartoe komen en kinderen graag naar school gaan,” aldus wethouder Ilse Duursma (Onderwijs). In het groen is er voor wijkbewoners veel ruimte voor ontmoeting. Onderwijs heeft een vanzelfsprekende en belangrijke plek in de wijk, samen met organisaties zoals de bibliotheek, kinderopvang en jongerenwerk. Er is ruimte om (buiten) te sporten en te ontspannen.

 

Onderwijs centraal

Prioriteit ligt bij de ontwikkeling van de school. Nieuwbouw van het Kindcentrum Kleurrijk is hard nodig. Het schoolgebouw is bouwtechnisch in slechte staat en niet duurzaam. Samen met schoolbesturen, kinderopvang, jongerenwerk (The Mall, Raster), de bibliotheek en het kunstcircuit onderzoekt gemeente de haalbaarheid van een gezamenlijk gebouw. 

 

Vervolg

In 2024 werkt gemeente de plannen verder uit. Ook dan worden huidige huurders en gebruikers van het pand en buurtbewoners uitgenodigd mee te denken. Het streven is in 2025 te starten met sloopwerkzaamheden, waarna in 2026 de bouw start.

 

 

Het pand Zwaluwenburg