Aan de Dijk

Rentree, Hegeman Ontwikkeling en de gemeente Deventer hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan een verdere uitwerking van de gebiedsvisie Aan de Dijk. Dit gebied ligt in de Rivierenwijk.

De uitwerking hadden we graag tijdens een bijeenkomst in de buurt aan de bewoners gepresenteerd. Vanwege coronamaatregelen kon dat op korte termijn niet doorgaan. Toch wilden we bewoners infomeren en hen de kans geven te reageren op de uitwerkingen. De bewoners hebben hierover een folder (pdf, 2,3 MB) ontvangen van de gemeente.

Stedenbouwkundig plan Aan de Dijk

De uitwerking van de gebiedsvisie wordt ook wel een stedenbouwkundig plan (pdf, 5 MB) genoemd. Dit plan is de basis voor concrete bouwplannen en verdere inrichting van het gebied Aan de Dijk. Wat we hiermee willen bereiken is een sociaal veilige woonomgeving met aandacht voor onder andere groen, voldoende verlichting en parkeren. Tot 19 juni 2020 kon u uw reactie geven over het stedenbouwkundig plan.

Nieuwe woningen

In het Centraal gebied, de Deltabuurt en langs de Snipperlingsdijk worden nieuwe woningen gebouwd. Op de kaart ziet u welke soort woningen er op welke plek gepland zijn. De letters vindt u terug op de kaart (jpg, 700 KB).

Groen raamwerk

Voor de buurt vinden we het belangrijk dat er veel groen in de buurt komt. Dat betekent dat we bij de inrichting rekening houden met:

  • Het maken van openbare ruimte met veel groen;
  • Groen tussen de gebouwen/woningen;
  • Het opvangen van regenwater in het groen;
  • De mooie bomen die er nu staan. Deze worden aangevuld met nieuwe bomen.
English Deutsch