Logo gemeente Deventer

Woningbouw

Woningbouwplannen

De komende 20 jaar zijn circa 11.000 nieuwe woningen nodig. De gemeente heeft een routekaart opgesteld met een specifieke routekaart voor de ontwikkeling van ieder dorp.

Lees meer

Visie op hoger bouwen

Hoger bouwen is steeds meer aan de orde in Deventer. Daarom stellen we een Visie Hoogbouw op.

Lees meer

Deventer bouwt, de toekomst van het wonen

Deventer bereidt zich net als andere gemeenten in Nederland voor op verdere groei en ontwikkeling. Bij de onderzoeken en gesprekken die van oktober 2022 tot en met februari 2023 hebben plaatsgevonden, stond steeds de volgende vraag centraal: In wat voor stad wil je wonen, leven, werken, studeren?

Lees meer

Woningbouw Bathmen

Om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden, is er voor en door het dorp een Dorpsvisie 2020-2025 opgesteld. Daarin komt de wens naar voren om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden.

Lees meer

Woningbouw Diepenveen

In heel Nederland is er momenteel een grote vraag naar woningen. Zo ook in Diepenveen. In 2021 is hiervoor een concept ambitie van 150 woningen voor de periode tot 2035 neergelegd bij de gemeenteraad ter besluitvorming. Deze woningen zijn met name bedoeld voor jonge mensen en voor ouderen die willen doorstromen naar een levensloopbestendige woning.

Lees meer

Woningbouw Lettele

Aan de oostzijde van Lettele komen ongeveer 60 nieuwe woningen. Met de nieuwe woningen kunnen zowel jongeren als ouderen in Lettele blijven wonen. Ook wordt er gebouwd voor gezinnen en doorstromers.

Lees meer

Woningbouw Okkenbroek

Locatie ’t Hoge Veld in Okkenbroek biedt de komende jaren ruimte voor ongeveer 8 tot 10 nieuwe woningen. Deze zijn met name bedoeld voor jongeren en jonge gezinnen.

Lees meer

Van Hetenlocatie

De Van Hetenlocatie maakt onderdeel uit van het gebied Centrum Keizerslanden. In 2005 is dit gebied aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie.

Lees meer

Geertruidentuin

Op het terrein van het vroegere Sint Geertruiden Ziekenhuis aan de Ceintuurbaan in Deventer wordt het karakteristieke Plan G ontwikkeld.

Lees meer

Stadshof

Om meer te laten zien van de mogelijkheden van de Stadshof, is een concept ontwikkelvisie opgesteld.

Lees meer

Steenbrugge

Steenbrugge is de nieuwste woonwijk in Deventer. Door de ligging en de grootte voelt het als een dorp.

Lees meer

Locatie Wittenstein

Voormalig Schoollocatie Wittenstein is door de gemeente Deventer aangewezen als plek voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Lees meer

Woningbouw Shita-flat terrein

De Rielertuin. Zo heet het ontwerp voor de nieuwe woonbuurt op het voormalige Shita-terrein, bij de tunnel aan de Rielerweg. Hegeman Ontwikkeling uit Almelo bouwt hier straks appartementen en woningen in een groene omgeving.

Lees meer

Woningbouw in Deventer op de kaart

Bekijk de woningbouw in Deventer op de kaart. U ziet hier gerealiseerde projecten, projecten in aanbouw en projecten in ontwerpfase.

Lees meer