Logo gemeente Deventer

Woningbouw

Woningbouwplannen

De komende 20 jaar zijn circa 11.000 nieuwe woningen nodig. De gemeente heeft een routekaart opgesteld met een specifieke routekaart voor de ontwikkeling van ieder dorp.

Lees meer

Visie op hoger bouwen

Wat verstaan we in Deventer onder hoger bouwen? Waar kan dat wel en waar niet? En aan welke criteria moet hoogbouw voldoen?

Lees meer

Deventer bouwt, de toekomst van het wonen

Deventer heeft de ambitie om (gerekend vanaf 2021) tot 2035 in totaal 11.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit is nodig om de groei van de bevolking in goede en gezonde banen te leiden. En om bij te dragen aan de ambities om de stad te verjongen en de arbeidsmarkt te versterken.

Lees meer

Woningbouw Bathmen

Om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden, is er voor en door het dorp een Dorpsvisie 2020-2025 opgesteld. Daarin komt de wens naar voren om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden.

Lees meer

Woningbouw Diepenveen

In heel Nederland is er momenteel een grote vraag naar woningen. Zo ook in Diepenveen. In 2021 is hiervoor een concept ambitie van 150 woningen voor de periode tot 2035 neergelegd bij de gemeenteraad ter besluitvorming. Deze woningen zijn met name bedoeld voor jonge mensen en voor ouderen die willen doorstromen naar een levensloopbestendige woning.

Lees meer

Woningbouw Lettele

Aan de oostzijde van Lettele komen ongeveer 60 nieuwe woningen. Met de nieuwe woningen kunnen zowel jongeren als ouderen in Lettele blijven wonen. Ook wordt er gebouwd voor gezinnen en doorstromers.

Lees meer

Woningbouw Loo

Aan de Bettinkdijk in Loo zijn plannen voor de bouw van ongeveer 10 tot 12 woningen. Hiervoor heeft de gemeenteraad in 2021 de routekaart vastgesteld.

Lees meer

Woningbouw Okkenbroek

Locatie ’t Hoge Veld in Okkenbroek biedt de komende jaren ruimte voor ongeveer 8 tot 10 nieuwe woningen. Deze zijn met name bedoeld voor jongeren en jonge gezinnen.

Lees meer

Van Hetenlocatie

De Van Hetenlocatie maakt onderdeel uit van het gebied Centrum Keizerslanden. In 2005 is dit gebied aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie.

Lees meer

Stadshof

Om meer te laten zien van de mogelijkheden van de Stadshof, is een concept ontwikkelvisie opgesteld.

Lees meer

Steenbrugge

Steenbrugge is de nieuwste woonwijk in Deventer. Door de ligging en de grootte voelt het als een dorp.

Lees meer

Locatie Wittenstein

Voormalig Schoollocatie Wittenstein is door de gemeente Deventer aangewezen als plek voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Lees meer

Woningbouw Shita-flat terrein

De Rielertuin. Zo heet het ontwerp voor de nieuwe woonbuurt op het voormalige Shita-terrein, bij de tunnel aan de Rielerweg. Hegeman Ontwikkeling uit Almelo bouwt hier straks appartementen en woningen in een groene omgeving.

Lees meer

Woningbouw in Deventer op de kaart

Bekijk de woningbouw in Deventer op de kaart. U ziet hier gerealiseerde projecten, projecten in aanbouw en projecten in ontwerpfase.

Lees meer

Ontwikkeling Wechelerhoek

De ontwikkeling Wechelerhoek is onderdeel van de zoektocht binnen de opgave ‘Deventer Bouwt’. Deventer bouwt zo veel mogelijk verder op bestaande locaties in stad en dorpen of op plekken die vrijkomen in stad of dorpen en die geschikt zijn voor woningbouw.

Lees meer