Logo gemeente Deventer

Achternaam voor uw kind kiezen

Ouders kunnen bij de geboorte van hun 1e kind kiezen tussen de achternaam van de vader en de achternaam van de moeder. De naamskeuze maakt u eenmalig en geldt voor alle volgende kinderen binnen het gezin.

Voor de naamskeuze kunt u terecht bij Publiekscontacten. De verklaring naamskeuze is klaar terwijl u wacht.

De manier waarop ouders de naamskeuze maken, hangt af van of zij gehuwd zijn / partnerschapsregistratie hebben of ongehuwd zijn / geen partnerschapsregistratie hebben.

Ouders zijn gehuwd / hebben partnerschapsregistratie

Als de ouders gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en ze maken geen keuze voor de achternaam, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Kiezen de ouders voor de achternaam van de moeder, dan leggen zij bij de balie Publiekscontacten een verklaring naamskeuze af. Dit kan voor de geboorte van het kind of bij de geboorteaangifte.

Ouders zijn niet gehuwd / hebben geen partnerschapsregistratie

Zijn de ouders niet gehuwd of hebben zij geen geregistreerd partnerschap, dan maken zij de keuze van de achternaam bij de erkenning van het kind. Maken de ouders geen keuze, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Kiezen de ouders voor de achternaam van de vader, dan leggen zij bij de balie Publiekscontacten een verklaring naamskeuze af. De erkenning met naamskeuze kan plaatsvinden voor de geboorte van het kind of bij de geboorteaangifte. Na de erkenning is het niet mogelijk om alsnog een verklaring naamskeuze te doen.

Wat heeft u nodig?

  • Beide ouders moeten bij de naamskeuze aanwezig zijn;
  • geldig legitimatiebewijs van de vader;
  • geldig legitimatiebewijs van de moeder.
  • Wordt uw kind geboren in het buitenland en kunt u daar de achternaam niet zelf kiezen? Dan kunt u dit binnen 2 jaar na de geboorte in Nederland doen.
  • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

U mag de achternaam van uw kinderen nog 1 keer veranderen in die van de andere ouder. Dit mag als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Kinderen boven de 16 jaar moeten hier zelf een handtekening voor zetten.

Adoptie

Bij een adoptie geeft u tijdens het adoptieproces de naamskeuze aan bij de rechter. Voorwaarde is dat het adoptiekind uw 1e kind is. Is dat niet het geval, dan krijgt het adoptiekind dezelfde achternaam als de andere kinderen van het gezin. Is het adoptiekind 16 jaar of ouder, dan doet het kind zelf de naamskeuze.

Stief- en pleegkinderen

Om stief- en pleegkinderen de achternaam van de opvoeder te kunnen geven, is een naamswijziging bij Koninklijk Besluit nodig.

Voor de naamskeuze kunt u terecht op de locaties stadhuis Deventer, Bathmen en Schalkhaar.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.