Logo gemeente Deventer

Achternaam voor uw kind kiezen

Ouders kunnen bij de geboorte van hun 1e kind kiezen tussen de achternaam van de ouders. Vanaf 1 januari 2024 is het ook mogelijk, om hun kind de achternaam van beide ouders te geven.

De naamskeuze maakt u eenmalig en geldt voor alle volgende kinderen binnen het gezin.

Voor de naamskeuze kunt u terecht bij Publiekscontacten. De verklaring naamskeuze is klaar terwijl u wacht. Maak hiervoor een afspraak.

De manier waarop ouders de naamskeuze maken, hangt af van of zij gehuwd zijn / partnerschapsregistratie hebben of ongehuwd zijn / geen partnerschapsregistratie hebben.

Dubbele achternaam

Ouders kunnen hun 1e kind, geboren op of na 1 januari 2024, de achternaam van beide ouders geven. Er mogen niet meer dat 2 namen worden gegeven. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen. 

De keuze ligt bij de ouders. Wanneer de ouders kiezen voor een combinatie van hun achternamen, dan is het aan hen in welke volgorde deze achternamen komen te staan. De dubbele achternaam kan uit maximaal 2 namen bestaan en wordt zonder koppelteken (streepje) geschreven. 

Ouders zijn gehuwd / hebben partnerschapsregistratie

Als de ouders gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en ze maken geen keuze voor de achternaam, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Kiezen de ouders voor de achternaam van de moeder of voor een dubbele achternaam, dan leggen zij bij de balie Publiekscontacten een verklaring naamskeuze af. Dit kan voor de geboorte van het kind of bij de geboorteaangifte.

Ouders zijn niet gehuwd / hebben geen partnerschapsregistratie

Zijn de ouders niet gehuwd of hebben zij geen geregistreerd partnerschap, dan maken zij de keuze van de achternaam bij de erkenning van het kind. Maken de ouders geen keuze, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder uit wie het kind geboren wordt. Kiezen de ouders voor de achternaam van de andere ouder of voor een dubbele achternaam, dan leggen zij bij de balie Publiekscontacten een verklaring naamskeuze af. De erkenning met naamskeuze kan plaatsvinden voor de geboorte van het kind of bij de geboorteaangifte. Na de erkenning is het niet mogelijk om alsnog een verklaring naamskeuze te doen.

Wat heeft u nodig?

  • Beide ouders moeten bij de naamskeuze aanwezig zijn.
  • Geldig legitimatiebewijs van beide ouders.
  • Bij overgangsregeling: geldig legitimatiebewijs van het kind (zie tabblad Voorwaarden).
  • Wordt uw kind geboren in het buitenland en kunt u daar de achternaam niet zelf kiezen? Dan kunt u dit binnen 2 jaar na de geboorte in Nederland doen.
  • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

U mag de achternaam van uw kinderen nog 1 keer veranderen in die van de andere ouder. Dit mag als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Kinderen boven de 16 jaar moeten hier zelf een handtekening voor zetten.

Overgangsregeling dubbele achternaam

Is het oudste kind op of na 1 januari 2016 geboren? Dan kunnen ouders gebruikmaken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun kinderen. Zij moeten samen kiezen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van dezelfde ouders.

Naar deze afspraak neemt u, naast een geldig legitimatiebewijs van beide ouders, ook het geldig legitimatiebewijs van het kind mee.

Voor het opmaken van de akte van naamskeuze en het toevoegen van de latere vermelding aan de geboorteakte(n) zijn kosten verbonden.

  • Oudste kind: € 75
  • Elk volgende kind van dezelfde ouders: € 50

De overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025.

Adoptie

Bij een adoptie geeft u tijdens het adoptieproces de naamskeuze aan bij de rechter. Voorwaarde is dat het adoptiekind uw 1e kind is. Is dat niet het geval, dan krijgt het adoptiekind dezelfde achternaam als de andere kinderen van het gezin. Is het adoptiekind 16 jaar of ouder, dan doet het kind zelf de naamskeuze.

Bij adoptie is het ook mogelijk om in de combinatie van achternamen, de oorspronkelijke geslachtsnaam van het kind op te nemen. Ook hier geldt het maximum van 2 achternamen in totaal.

Stief- en pleegkinderen

Om stief- en pleegkinderen de achternaam van de opvoeder te kunnen geven, is een naamswijziging bij Koninklijk Besluit nodig.

Voor de naamskeuze kunt u terecht op de locaties stadhuis Deventer, Bathmen en Schalkhaar.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.