Logo gemeente Deventer

Adresonderzoek aanvragen

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die daar niet (meer) woont? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Wij kunnen daarop besluiten een ‘adresonderzoek’ te starten. Tijdens het onderzoek proberen wij contact te leggen met de persoon waarover u de melding doet. Deze persoon moet zijn of haar verhuizing doorgeven.

Als de persoon na onderzoek geen adreswijziging doorgeeft, dan schrijft de gemeente de persoon uit. Wij moeten kunnen uitleggen waarom de persoon uitgeschreven wordt. Het onderzoek neemt daarom tijd in beslag.

Voor het doen van de melding gebruikt u het formulier Melding Adresonderzoek (pdf, 160 KB). Dit stuurt u op naar adresonderzoek@deventer.nl. U kunt uw melding ook doen aan de balie of via de post. We vragen u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

We proberen het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. In sommige situaties duurt het onderzoek langer, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ingewikkelde situatie.

Iemand die verhuist, moet dit maximaal een maand voor verhuizing en in ieder geval binnen 5 dagen na verhuizing doorgeven aan de gemeente. Doet diegene dat niet, dan blijft de persoon ingeschreven op uw adres.

  • De persoon waarover u de melding doet, wordt niet per direct uitgeschreven. De gemeente mag het adres van een inwoner niet zomaar veranderen. Daarvoor is voldoende onderzoek nodig;
  • wij mogen geen gegevens doorgeven over de persoon waarover het onderzoek gaat;
  • tijdens het onderzoek ontvangt u nog wel post van de gemeente, gericht aan de persoon die niet meer op uw adres woont. Dit is onderdeel van het onderzoek;
  • kunt u geen toeslag(en) of uitkering aanvragen? Neem dan contact op met uw consulent of de organisatie die verantwoordelijk is voor het verlenen van uw toeslag/uitkering. Misschien houden zij rekening met de situatie. Wordt u terugverwezen naar de gemeente? Dan moet u het adresonderzoek afwachten. U ontvangt bericht zodra het onderzoek is afgerond.