Logo gemeente Deventer

Atlas Leefomgeving

Wat is er in uw woonomgeving op het gebied van milieu aan de hand? U vindt het in de Atlas Leefomgeving. U kunt bijvoorbeeld zien of er sprake is van bodemverontreiniging, geluidbelasting. Maar ook of het bedrijf over een milieuvergunning beschikt.

In de Atlas Leefomgeving vindt u informatie over:

  • hoe burgers de milieusituatie in hun wijk beleven, bijvoorbeeld rommel op straat en stankoverlast;
  • wat de meest geschikte locaties zijn voor bijvoorbeeld nieuwe woonwijken;
  • de natuur van het Deventer buitengebied;
  • andere websites met handige milieuinformatie, bijvoorbeeld de provinciale risicokaart Overijssel;

Bekijk de Atlas Leefomgeving.

Er kunnen geen rechten aan de kaarten worden ontleend.