Logo gemeente Deventer

Milieuregels

Milieu in Deventer

Bedrijven èn inwoners moeten voor het uitoefenen van bedrijvigheid aan milieuregels voldoen. Inwoners kunnen verontreiniging, zwerfafval en stankhinder melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Lees meer

Houtstook

Ieder najaar neemt het gebruik van openhaarden en houtkachels toe. Aan houtstook zijn echter risico’s verbonden voor de gezondheid. Voor vuur stoken in de open lucht heeft u een ontheffing van het stookverbod nodig.

Lees meer

Atlas Leefomgeving

Hoe woont u? Bekijk met 1 klik hoe uw leefomgeving scoort. De leefomgeving is namelijk belangrijk voor uw gezondheid.

Lees meer

Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Bodemsanering is nodig als de bodem vanwege verontreiniging niet geschikt is voor de functie die u eraan wilt geven, of als er sprake is van risico's voor mens of milieu.

Lees meer

Overtreding milieuregels melden

U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens: illegaal afval is gestort, de bodem is vervuild, stankoverlast is, geluidsoverlast is.

Lees meer

Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit aanvragen

Start u een nieuw bedrijf? Verandert uw bestaande bedrijf of breidt u dit uit? Dan kunt u een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit nodig hebben.

Lees meer

Ondergrondse olietank melden

Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin en gebruikt u die niet meer? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen.

Lees meer