Oude begraafplaats Diepenveenseweg Deventer

De oude begraafplaats is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang. Onder andere vanwege de herinnering aan belangrijke Deventer families, de gaafheid van het hele complex en de aanwezigheid van aaneengesloten grafzerken.

Rijksmonument

De begraafplaats is een Rijksmonument uit 1831 en een groene oase in het hart van Deventer. Er zijn tal van monumentale bomen en bijzondere planten te vinden als hemelboom, doodsbeenderenboom, zogenaamde stinzenflora als bostulp, daslook en holwortel, en zeldzame korstmossen op grafzerken. Sinds 1918 worden er geen graven meer uitgegeven.

Links van de huidige ingang van de begraafplaats werd in een kruisvorm een houten opzienershuis gebouwd met een woonkamer, deel, beestenstal en een lijkenkamer. Bij de uitbreiding van de begraafplaats in 1894 werd een nieuw opzienershuis gebouwd. Daarin zijn nu nog steeds de oorspronkelijke 3 gietijzeren ornamenten met symbolen van de vergankelijkheid van het leven te vinden: een slang, vlinder, zandloper, schedel en zeis.

Bekende Deventenaren

Op de begraafplaats zijn veel grafstenen te vinden van (landelijk) bekende(re) Deventenaren en Deventer families. De tekens, symboliek en grafteksten vertellen hun verhaal over bijvoorbeeld de Deventer textiel-, metaal-, tapijt- en koekindustrie, de schilderkunst, Nederlands Indië en Multatuli.

Stichting Oude Begraafplaatsen

Sinds 1995 beheert de Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer met een groot aantal vrijwilligers de Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg, de Oude algemene begraafplaats in Colmschate en de begraafplaats aan de Roeterdsweg in Diepenveen. De stichting wil de vele historische waardevolle graven en begraafplaatsen in en rond Deventer behouden en mensen interesseren voor de cultuur- en natuurhistorische waarde daarvan. De vrijwilligers onderhouden en restaureren graven, zoeken de historie uit, beheren het groen en geven rondleidingen.

Contact

Contactgegevens SOBD: telefoon 0570 - 615643, e-mail  info@sobd.org of kijk op de website.

English Deutsch