Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychiatrische problemen, met 24 uur per dag toezicht en zorg in de nabijheid.

Toegang beschermd wonen

Een inwoner komt in aanmerking voor beschermd wonen, wanneer hij psychische of psychosociale problemen heeft en niet in staat is op eigen kracht, met mantelzorg of hulp uit de omgeving zelfstandig te wonen.

  • Lees het document (pdf, 55 KB) met de procedure en randvoorwaarden die gelden voor beschermd wonen.
  • Vul het Toetsingsformulier (pdf, 75 KB) in om te beoordelen of toegang tot beschermd wonen mogelijk is (pdf, 75 KB).
  • Wilt u een aanvraag doen voor beschermd wonen? Daarvoor meld u zich aan bij de centrale toegang.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang Iriszorg. De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De opvang kan ook zorg, begeleiding en praktische hulp bieden bij een crisis.

Andere passende oplossing

Wanneer u in een instelling woont vanwege de behandeling van uw psychische problemen of in een instelling woont via de wet langdurige zorg Wlz), komt u niet in aanmerking voor beschermd wonen. Samen met u kunnen we zoeken naar een passende oplossing. Dakloosheid op zich is geen reden om in aanmerking te komen voor beschermd wonen.

Bed & Break

Bed & Break logeer-plekken bieden mensen de mogelijkheid om 1 tot 2 weken tot rust te komen in de beschermende omgeving van een instelling, op het moment dat de problemen te veel dreigen te worden. Lees meer over Bed & Break, locaties en contactgegevens.

Vragen?

Heeft u administratieve vragen over beschermd wonen, of vragen over de indicatie of het PGB? Stuur hierover een e-mail naar beschermdwonen@deventer.nl.

English Deutsch