Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis of autisme.

Beschermd wonen

Soms lukt het vanwege psychische problemen (nog) niet om zelfstandig te wonen. Beschermd wonen kan dan een uitkomst bieden. Beschermd wonen is wonen in de accommodatie van een instelling, met 24 uur per dag toezicht en zorg in de nabijheid. U komt in aanmerking voor beschermd wonen als u psychische of psychosociale problemen heeft en daardoor niet zelfstandig kunt wonen.

Wanneer u in een instelling woont vanwege de behandeling van uw psychische problemen of in een instelling woont via de wet langdurige zorg Wlz), komt u niet in aanmerking voor beschermd wonen. Samen met u kunnen we zoeken naar een passende oplossing. Dakloosheid op zich is geen reden om in aanmerking te komen voor beschermd wonen.

Wilt u een aanvraag doen voor beschermd wonen? Lees meer.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang Iriszorg. De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De opvang kan ook zorg, begeleiding en praktische hulp bieden bij een crisis.

Toegang beschermd wonen

Om toegang te krijgen tot beschermd wonen, geldt dat cliënten moeten voldoen aan bepaalde kenmerken. Ook wordt gekeken naar de aard van de problematiek en de ondersteuningsbehoefte.

Sociaal team

Een medewerker van het sociaal team bespreekt met de inwoner wat deze zelf nog kan en hoe familie, bekenden of vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren. Er wordt gekeken welke aanvullende (professionele) ondersteuning nodig is. Met de inwoner maakt het sociaal team een plan en goede afspraken met hulpverleners.

Meer informatie

Lees meer over de toegang tot beschermd wonen in de regio Midden IJssel. Bekijk de voorwaarden, het stroomschema en de procesbeschrijving in het document Beschermd Wonen, Wmo, pdf, 55 KB).

Heeft u administratieve vragen over beschermd wonen, of vragen over de indicatie of het PGB? Stuur hierover een e-mail naar beschermdwonen@socialeteamsdeventer.nl  

Centrumgemeente

Deventer is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen in Deventer, maar ook in Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Beschermd Wonen Wmo 56,0 KB
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
English Deutsch