Logo gemeente Deventer

Over beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychiatrische problemen, met 24 uur per dag toezicht en zorg in de nabijheid.


Toegang beschermd wonen

Een inwoner komt in aanmerking voor beschermd wonen, wanneer hij of zij psychische of psychosociale problemen heeft en niet in staat is op eigen kracht, met mantelzorg of hulp uit de omgeving zelfstandig te wonen.

  • De procedure en randvoorwaarden die gelden voor beschermd wonen kunt u lezen in Beschermd wonen procedure en randvoorwaarden (pdf).
  • Inwoners van Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte of Zutphen kunnen een aanvraag indienen met het ondersteuningsplan. U kunt het ondersteuningsplan opvragen door een e-mail te sturen naar beschermdwonen@deventer.nl.
  • Inwoners buiten deze gemeenten moeten eerst het formulier Beroep op landelijke toegankelijkheid beschermd wonen invullen. U kunt het formulier opvragen door een e-mail te sturen naar beschermdwonen@deventer.nl.


Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang Iriszorg. De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. De opvang kan ook zorg, begeleiding en praktische hulp bieden bij een crisis.


Andere passende oplossing

Wanneer u in een instelling woont vanwege de behandeling van uw psychische problemen of in een instelling woont via de wet langdurige zorg Wlz), komt u niet in aanmerking voor beschermd wonen. Samen met u kunnen we zoeken naar een passende oplossing. Dakloosheid is op zich geen reden om in aanmerking te komen voor beschermd wonen.


Bed & Break

Bed & Break logeer-plekken bieden mensen de mogelijkheid om 1 tot 2 weken tot rust te komen in de beschermende omgeving van een instelling, op het moment dat de problemen te veel dreigen te worden. Lees meer over Bed & Break, locaties en contactgegevens.


Vragen?

Heeft u administratieve vragen over beschermd wonen, of vragen over de indicatie of het PGB? Stuur hierover een e-mail naar beschermdwonen@deventer.nl.