Logo gemeente Deventer

WMO

Zorg en ondersteuning in Deventer

Lukt het u minder goed om uzelf te redden in het dagelijks leven, of om mee te doen in de maatschappij? U heeft bijvoorbeeld moeite met lopen of kun geen zware dingen tillen. En lukt het u niet om zelf hulp te regelen, bijvoorbeeld via familie, vrienden of vrijwilligers?

Lees meer

Ondersteuning

Als u moeite heeft met uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden, kunt u persoonlijke ondersteuning aanvragen bij de gemeente. U vindt hier informatie over: Persoonlijke Ondersteuning, Aanvragen Persoonlijke Ondersteuning, Mantelzorg en Persoonsgebonden budget (pgb).

Lees meer

Vervoer en verplaatsen

Heeft u moeite om zich te verplaatsen? En kunt u geen gebruikmaken van het openbaar vervoer of een fiets? Bekijk de mogelijkheden.

 

Lees meer

Hulp nodig bij het huishouden?

Het kan zijn dat u (tijdelijk) uw huishouden niet kunt doen door ziekte, een ongeval of omdat u slecht ter been bent. Bekijk de mogelijkheden.

Lees meer

Hulpmiddelen

Heeft u langdurig een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Dan kunt u in veel gevallen terecht bij de gemeente. 

Lees meer

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychiatrische problemen, met 24 uur per dag toezicht en zorg in de nabijheid. Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen meldt u zich bij de centrale toegang.

Lees meer

Bijzonder Zorg Team

Het Bijzondere Zorg Team (BZT) zorgt met het Meldpunt Bijzondere Zorg dat inwoners de noodzakelijke zorg krijgen. Mensen die de weg naar de juiste zorgverlener niet kennen of die hulp afhouden, worden voortaan opgevangen door het Bijzondere Zorg Team.

Lees meer

Kwaliteit en Toezicht Wmo

In de Wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat gemeenten toezicht moeten houden op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de ondersteuning. Deventer heeft het toezicht op de Wmo op verschillende plaatsen belegd.

Lees meer