Logo gemeente Deventer

WMO

Hulp nodig bij het huishouden?

Het kan zijn dat u (tijdelijk) uw huishouden niet kunt doen door ziekte, een ongeval of omdat u slecht ter been bent. Bekijk de mogelijkheden.

Lees meer

Hulp bij vervoer en verplaatsen

Hebt u moeite met lopen binnen of buiten het huis? En is fietsen of autorijden lastig? Bekijk wat u kunt doen.

Lees meer

Woningaanpassing

Kunt u zich niet zo goed bewegen in huis? Komt u moeilijk in en uit de woning? Of heeft u problemen met traplopen of douchen? Bekijk wat u kunt doen.

Lees meer

Zorg en ondersteuning

Lukt het u minder goed om uzelf te redden in het dagelijks leven? En lukt het u niet om zelf hulp te regelen, bijvoorbeeld via familie, vrienden of vrijwilligers? Neem dan contact op met Team Toegang Wmo.

Lees meer

Eigen bijdrage Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor een aantal Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Soms hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Lees meer

Mantelzorg

Mantelzorg en werk combineren kan erg intensief zijn. Het is belangrijk dat u er niet alleen voor staat. Mantelzorgers kunnen een pas aanvragen.

Lees meer

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen verschillende vormen van ondersteuning worden ingekocht.

Lees meer

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychiatrische problemen, met 24 uur per dag toezicht en zorg in de nabijheid. Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen meldt u zich bij de centrale toegang.

Lees meer

Persoonlijke ondersteuning

Als u moeite heeft met uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden.

Lees meer

Bijzonder Zorg Team

Het Bijzondere Zorg Team (BZT) zorgt met het Meldpunt Bijzondere Zorg dat inwoners de noodzakelijke zorg krijgen. Mensen die de weg naar de juiste zorgverlener niet kennen of die hulp afhouden, worden voortaan opgevangen door het Bijzondere Zorg Team.

Lees meer

Meldpunt misstanden zorg

Bij het Meldpunt misstanden zorg kunt u signalen van slechte zorg en/of ondersteuning doorgeven of vermoedens dat het zorggeld niet goed besteed wordt. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders.

Lees meer

Onafhankelijke cliƫntondersteuning

De cliƫntondersteuner denkt met u mee bij het nemen van belangrijke beslissingen of het regelen van hulp.

Lees meer

Onafhankelijk aanspreekpunt

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of als u ontevreden bent over de dienstverlening, kunt u een klacht indienen. Loopt u vast in het systeem? Dan kunt u terecht bij het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg.

Lees meer

Kwaliteit en Toezicht Wmo

In de Wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat gemeenten toezicht moeten houden op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de ondersteuning. Deventer heeft het toezicht op de Wmo op verschillende plaatsen belegd.

Lees meer

DeventerWijzer

DeventerWijzer wijst de weg in informatie over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Deventer.

Lees meer