Logo gemeente Deventer

Bewust verlichten

De gemeente Deventer zet zich in voor een gezonde en veilige leefomgeving en let daarbij op energiebesparing, duurzaamheid. Deventer neemt daarom deel aan het programma ‘Bewust verlichten’ van de Regio Zwolle en de Provincie Overijssel samen met 17 gemeenten in Regio Zwolle.

Met een nachtscan zijn de lichtbronnen op Deventer grondgebied in kaart gebracht. Aan de hand van de nachtscan gaat de gemeente bekijken hoe de verlichting duurzamer kan en hoe lichthinder kan worden tegen gegaan.


Bewust verlichten

Licht vervuilt het donkere landschap en de sterrenhemel. Felle lampen kunnen omwonenden en weggebruikers hinderen. En het kan de natuur verstoren. De aanwezigheid van kunstmatige verlichting beïnvloedt het leefpatroon van dieren: voedingspatroon, slaap en voortplanting raken ontregelt.

Lichtbronnen die onder de loep worden genomen:

  • openbare verlichting en sportverlichting (gemeente),
    bijvoorbeeld straatverlichting, de aanlichting van gemeentelijke gebouwen en de lichtmasten bij sportvelden;
  • lichtbronnen (van andere eigenaren),
    bijvoorbeeld de verlichting van bedrijven, reclames en open stallen.

De gemeente betrekt hierbij inwoners, ondernemers, sportverenigingen in de stad en in het buitengebied.


Nachtscan

Naast verlichting in de openbare ruimte, is op de nachtscan ook de verlichting van bedrijventerreinen, sportaccommodaties, agrarische gebouwen en kwetsbare ecologische gebieden te zien.

Momenteel wordt er gewerkt aan een kaart met daarop de nachtverlichting in Deventer. Zodra de kaart klaar is, vindt u hier de verwijzing naar deze nachtscan.