Logo gemeente Deventer

Energie

Energie

De gemeente Deventer streeft ernaar om in 2030 55% CO2 te reduceren. Hiermee realiseren we de doelen uit de klimaatwet en klimaatakkoord. Het college werkt aan het actualiseren van het energieplan. Dit wordt eind 2023 vastgesteld door de raad

Lees meer

Zonne-energie in Deventer

Bent u inwoner van Deventer of heeft u een bedrijf en wilt u zonne-energie gebruiken?

Lees meer

Windenergie in Deventer

Sinds september 2015 produceren 2 windmolens langs de A1 al volop duurzame energie. Windenergie is een van de alternatieven voor het gebruik van fossiele energiebronnen. Voor de overstap naar duurzame energie voor heel Deventer is meer windenergie nodig.

Lees meer

Energiesubsidie

Woningeigenaren kunnen in aanmerking komen voor verschillende energieregelingen. Ook voor Verenigingen van Eigenaren en zakelijke gebruikers zijn er regelingen.

Lees meer

Bewust verlichten

De gemeente Deventer zet zich in voor een gezonde en veilige leefomgeving en let daarbij op energiebesparing, duurzaamheid. Deventer neemt daarom deel aan het programma ‘Bewust verlichten’ van de Regio Zwolle en de Provincie Overijssel samen met 17 gemeenten in Regio Zwolle.

Lees meer

Deventer Stroomt

Op www.deventerstroomt.nl vindt u informatie over wat u zelf kunt doen, van kleine tot grote klimaatregelen, welke subsidies er zijn en verhalen en video’s van Deventenaren die al maatregelen hebben genomen.

Lees meer