Logo gemeente Deventer

Energie

Duurzaam Deventer

Wilt u energiezuinig wonen? Uw dak en tuin vergroenen? Of zelf of samen met anderen energie opwekken? Voor informatie, hulp en acties kunt u terecht bij Duurzaam Deventer.

Lees meer

Energie

De gemeente Deventer streeft ernaar om in 2030 55% CO2 te reduceren. Hiermee realiseren we de doelen uit de klimaatwet en klimaatakkoord. Het college werkt aan het actualiseren van het energieplan. Dit wordt begin 2024 vastgesteld door de raad

Lees meer

Zonne-energie in Deventer

Bent u inwoner van Deventer of heeft u een bedrijf en wilt u zonne-energie gebruiken?

Lees meer

Energiesubsidie

Als u een huis bezit in Deventer, kunt u misschien subsidie krijgen om energie te besparen. In Deventer zijn er de volgende energiesubsidies:

Lees meer

Natuurvriendelijk isoleren

Isoleer uw woning natuurvriendelijk. Zo bespaart u energie én beschermt u de natuur.

Lees meer

Bewust verlichten

De gemeente Deventer zet zich in voor een gezonde en veilige leefomgeving en let daarbij op energiebesparing, duurzaamheid. Deventer neemt daarom deel aan het programma ‘Bewust verlichten’ van de Regio Zwolle en de Provincie Overijssel samen met 17 gemeenten in Regio Zwolle.

Lees meer

Windenergie in Deventer

Windenergie is noodzakelijk om te voldoen aan de ambitie van Deventer en de provincie om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en in 2050 energieneutraal te zijn. Dat past in het Nationale Klimaatakkoord.  

Lees meer

Windenergie

Zie voor meer informatie de pagina Windenergie.

Lees meer