Logo gemeente Deventer

Bijzonder Zorg Team

Het Bijzondere Zorg Team (BZT) zorgt met het Meldpunt Bijzondere Zorg dat inwoners de noodzakelijke zorg krijgen. Mensen die de weg naar de juiste zorgverlener niet kennen of die hulp afhouden, worden voortaan opgevangen door het Bijzondere Zorg Team.

 

Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving en denkt u dat er verplichte zorg nodig is? Vormt iemand een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving? Deel uw zorgen dan met het aanmeldformulier Meldpunt Bijzondere Zorg. Na uw melding doet het Bijzonder Zorgteam op korte termijn onderzoek.

 

Bezoekadres Bijzonder Zorg Team (BZT):

Bierstraat 52, Deventer.

 

Telefonische bereikbaarheid

Het BZT is bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 8778 771.

 

Website Meldpunt Bijzondere Zorg

Het BZT zorgt ervoor dat iedereen met meerdere problemen tegelijk, goed geholpen wordt. Lees meer op de website Meldpunt Bijzondere Zorg.

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Met de nieuwe Wvggz is het mogelijk om verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Alleen als zorg in de eigen omgeving echt niet kan of als de persoon zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn.