Logo gemeente Deventer

Boomonderhoud

Deventer heeft een grote rijkdom aan bomen: laan- en straatbomen en park- en plantsoenbomen. Verantwoord beheer staat voorop. Op de kaart ziet u een overzicht van alle bomen die de gemeente beheert.


Binnen onze gemeentegrenzen staan ongeveer 250.000 bomen, waarvan er 70.000 van de gemeente zijn. Wilt u zien welke bomen de gemeente Deventer beheert, kijk dan op de kaart Bomenbestand Deventer.

Bomen zijn belangrijk voor ons allemaal. Ze zorgen voor een mooie omgeving om te recreëren en te bewegen, zijn goed voor de biodiversiteit (vooral soorten uit onze eigen streek) en waterhuishouding, slaan CO2 op en verminderen luchtverontreiniging en hittestress. De kronen van de bomen zijn hierbij heel belangrijk. Boomkronen bedekken ongeveer 23% van de grond van de gemeente Deventer.

 

Verantwoord beheren 

In steden zijn de groeiomstandigheden voor bomen vaak niet goed. Vaak hebben wortels weinig ruimte en is bijvoorbeeld het opnemen van water en voedingsstoffen moeilijk. In Nederland wordt een stadsboom vaak maar 30 tot 40 jaar oud. In Deventer worden de bomen meestal ouder. Als het mogelijk is, wordt geprobeerd om bomen langer te laten staan. Dat moet dan wel veilig zijn voor de omgeving. 

 

Boomveiligheid 

In het bos kan en mag een boom groeien, aftakelen en langzaam afsterven. Voor een stadsboom is dat anders. Hier is veiligheid voor de omgeving het belangrijkst. Daarom is het soms nodig om bomen te kappen. De gemeente is zuinig op haar bomen. Naast de resultaten van de boomveiligheidscontrole, wordt bij het besluit over kappen of een nieuw boom planten ook rekening gehouden met culturele, ecologische en klimatologische waarden van de boom.  

 

Laanboomvernieuwing

Het is soms nodig om stukken van lanen te vernieuwen. Als 50% van een stuk bomenlaan slecht is, dan vervangen we het gehele stuk. Dit doen we alleen als het echt nodig is. Soms worden ook extra bomen weggehaald, om andere werkzaamheden mogelijk te maken.

 

Lanen voor houtopbrengsten

In het verleden zijn lanen, zoals onder andere in Diepenveen, aangeplant en gekapt voor het geld. Bomen werden daarom in een laan vrij dicht op elkaar gezet. Zo groeien de bomen mooi recht omhoog en levert het hout het meeste op. Tegenwoordig is houtopbrengst niet meer het belangrijkst en vinden we culturele, ecologische en klimatologische waarden belangrijk.

 

Wat gebeurt er met het hout?

Het hout dat vrijkomt bij de kap van bomen gaat naar Het Groenbedrijf. Als de kwaliteit van het hout goed is, wordt het verwerkt als paalhout, speelboom, hekwerken of picknicktafels voor de gemeente Deventer. Door Deventer Stadshout wordt het goede hout ook gebruikt om op kleine schaal snijplanken of bijenhotels te maken. Het hout van mindere kwaliteit wordt doorverkocht aan de industrie. 

 

Kwetsbare bomenlanen

Laanbomen worden traditioneel op hetzelfde moment geplant. Zo zijn de bomen even oud en kunnen ze samen opgroeien. Zo ontstaan de kenmerkende bomenlanen in ons landschap, met bomen die vrijwel allemaal dezelfde hoogte hebben. Vaak zijn de bomen ook dicht op elkaar in een rij geplant en van 1 soort. Ook zijn de groeiplekken van oude bomenlanen niet altijd even goed. Dit maakt dat onze bomenlanen kwetsbaar zijn voor droogte, ziekten, plagen en ouderdom.

 

Juiste boom op de juiste plek

Bij herplanting van lanen of delen van lanen zorgen we ervoor dat de boom goed kan groeien. Dit betekent dat er goed gekeken wordt naar de juiste boomsoort op de juiste plek. En ook het aanplanten van bomen op grotere plantafstand. Hiermee krijgt de boom een betere start en plek om te groeien. Uiteindelijk komt er een mooiere en betere laan voor terug, die zeker weer 80 jaar mee kan.