Logo gemeente Deventer

Bouwen en verbouwen

Stappenplan bouw en verbouw

Heeft u bouwplannen? Bekijk dan het stappenplan bouw en verbouw. U ziet waar u rekening mee kunt houden en hoe u het kunt aanpakken.

Lees meer

Bouw en verbouw, vergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Veel kleinere bouwwerken, zoals het plaatsen van een prieel, zijn vergunningvrij.

Lees meer

Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u (ver)bouwen, zonnepanelen plaatsen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen en dergelijke? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt die toestemmingen alle in 1 keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Lees meer

Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost tijd en geld. U kunt eerst een vooroverleg bij de gemeente aanvragen, bijvoorbeeld als u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft.

Lees meer

Leges: kosten omgevingsvergunning

Wilt u iets bouwen of verbouwen? Of wilt u een boom kappen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Hier zijn kosten aan verbonden (leges). Hoe hoog de leges zijn, is afhankelijk van uw aanvraag.

Lees meer

Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Lees meer

Monument verbouwen of slopen

Bezit (of koopt) u een beschermd monument? Dan zijn er regels als u het zou willen verbouwen, herstellen of aanpassen. Het doel van de monumentenstatus is de waarden te behouden.

Lees meer

Brandveilig gebruik van gebouwen

Bent u verantwoordelijk voor een (horeca)bedrijf, school of instelling? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. De gemeente stelt hiervoor een omgevingsvergunning op. Het kan zijn dat u het gebruik slechts hoeft te melden.

Lees meer

Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen of slopen

In sommige gevallen leveren werkzaamheden hinder op voor de omgeving, door trillingen of door geluid. Bijvoorbeeld bij gevelreiniging, wegwerkzaamheden of bij sloopwerkzaamheden in een gebouw. Vraag dan vooraf een ontheffing aan.

Lees meer

Inrit aanleggen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage.

Lees meer

Mobiele puinbreker gebruiken

Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, doet u een melding bij de gemeente. De gemeente publiceert dat er puinwerkzaamheden zullen zijn.

Lees meer

Antenneschotel plaatsen

Wilt u een antenne plaatsen? Dat kan meestal zonder vergunning.

Lees meer

Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Lees meer

Asbestdaken

Daken met asbest krijgen schade door blootstelling aan weer en wind. Daardoor komen losse asbestvezeltjes in de lucht. Vervang daarom uw asbestdak door een nieuw dak.

Lees meer

Bouwstoffen melden

Bepaalde bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem en grond schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd.

Lees meer

Huisnummer aanvragen

De belangrijkste reden om een huisnummer aan te vragen is om post te kunnen ontvangen. PostNL bezorgt geen post bij objecten die niet beschikken over een huisnummer.

Lees meer

Kabels en leidingen aanleggen

Voor de aanleg van kabel- of leidingwerken in openbaar gebied heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor werkzaamheden.

Lees meer

Circulair bouwen

Gemeente Deventer heeft de ambitie naar een duurzaam en circulair Deventer. Voor een duurzame toekomst van Deventer maken we proactieve, realistische stappen om de klimaatdoelstellingen te halen en de transitie naar een circulaire samenleving waar mogelijk te versnellen.

Lees meer