Logo gemeente Deventer

Brandveilig gebruik van gebouwen

Bent u verantwoordelijk voor een (horeca)bedrijf, school of instelling? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. Het kan zijn dat u het brandveilig gebruik moet melden.

 • Ga naar het Omgevingsloket. Doe de check of u het brandveilig gebruik moet melden. Is een melding nodig, dan regelt u dat direct online in het Omgevingsloket.
 • Is uw melding volledig, dan neemt de gemeente deze in behandeling.
 • Aan het doen van een gebruiksmelding zijn geen kosten verbonden.

Gebruiksmelding

Voor het brandveilig gebruik van bepaalde gebouwen moet u een gebruiksmelding doen bij onder andere:

 • het gebouw is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen. Hierbij is er geen slaapfunctie;
 • er is sprake van kamergewijze verhuur;
 • bij een bijeenkomstfunctie voor meer dan 10 personen, bij:
  • een slaapfunctie voor kinderen jonger dan 10 jaar
  • personen met een fysieke of geestelijke beperking
 • andere functie, denk aan middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten.

In tabel 6.6 in het Besluit bouwwerken leefomgeving staat de volledige lijst wanneer een melding nodig is.

Wat heeft u nodig?

De eisen voor een melding verschillen per gebouw en functie die er in zit. Dit geldt ook voor de informatie die u moet indienen.

Bij een gebruiksmelding moet u gegevens en documenten aanleveren. Bijvoorbeeld over de brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, vluchtroutes, enzovoort). Die moet u op een plattegrond intekenen die u bij de melding voegt. 

De lijst met aan te leveren gegevens en documenten staat in artikel 6.8 van het Bbl. De gemeente mag niet meer informatie vragen. En u hoeft alleen die informatie te verstrekken die van toepassing is op en nodig is voor de beoordeling van de gebruiksmelding door de gemeente.