Logo gemeente Deventer

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Het verstrekken van persoonsgegevens gaat zeer zorgvuldig. De gemeente is verplicht om uw gegevens te verstrekken aan de afnemers van de Basisregistratie personen (BRP), zoals de rijksoverheid en de Belastingdienst. Dit gaat automatisch. 

Ook derden kunnen om uw gegevens vragen. Met geheimhouding beperkt u de verstrekking van gegevens aan deze derden. U vraagt dan om geheimhouding van het onderdeel persoonsgegevens van de (BRP).

Online aanvragen

U kunt online geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. U logt in met uw DigiD.

Aan de balie of via de post aanvragen

Een aanvraag kan ook aan de balie of via de post.

Wij verwerken uw verzoek binnen 2 werkdagen na ontvangst. U ontvangt hiervan binnen 5 werkdagen een bevestiging per post.

Geldigheid

Geheimhouding geldt totdat u deze weer intrekt. Als u verhuist, blijft de geheimhouding dus gelden.

Wie kan geheimhouding aanvragen?

U kunt geheimhouding aanvragen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen. Kinderen vanaf 16 jaar moeten zelf een verzoek indienen.

Wie krijgt mijn gegevens?

Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u wie uw gegevens krijgen. Aan derden worden gegevens uit de BRP niet automatisch verstrekt. Verzoeken van derden worden per geval beoordeeld.

Er zijn 3 soorten derden:

 1. verplichte
 2. bijzondere
 3. vrije

Verplichte derden

Als u geheimhouding heeft, maakt de gemeente een afweging tussen de belangen van u en de verplichte derden. Besluit de gemeente om gegevens te verstrekken, dan krijgt u hiervan bericht.

Voorbeelden verplichte derden:

 • deurwaarders
 • notarissen
 • advocaten

Bijzondere derden

Aan bijzondere derden worden alleen persoonsgegevens verstrekt als zij geautoriseerd zijn door de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente is verplicht om uw gegevens te verstrekken, ook als u geheimhouding heeft. U krijgt hiervan bericht.

Een uitzondering op deze verplichting is een verzoek door Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA). Als u geheimhouding heeft, worden uw gegevens niet verstrekt.

Voorbeelden van bijzondere derden:

 • pensioenfondsen en -verzekeraars
 • spaar- en VUT-fondsen
 • krediet- en effecteninstellingen
 • beleggingsinstituten
 • reclasseringsinstellingen
 • ziekenhuizen
 • SILA

Vrije derden

Aan vrije derden verstrekt de gemeente zeer beperkt gegevens. Vrije derden zijn onder andere niet-commerciële instellingen en particulieren.
 
Als u geheimhouding heeft, worden uw gegevens niet verstrekt. Een verzoek van vrije derden stuurt de gemeente altijd aan u door.

Voor de aanvraag van geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u terecht op de locaties stadhuis Deventer, Bathmen en Schalkhaar.