Logo gemeente Deventer

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner biedt u informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. Cliëntondersteuners kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn.

De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Cliëntondersteuning is gratis. De gemeente zorgt ervoor dat deze cliëntondersteuning beschikbaar is; het is een algemene voorziening.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen

In de gemeente Deventer verzorgen de medewerkers van de  Voor Elkaar Teams de onafhankelijke clientondersteuning. Deze vindt u bij u in de wijk. Meer informatie leest u op Voor Elkaar teams.

Mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn (geweest), kunnen gebruik maken van de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. U kunt Vriendendiensten bereiken via 0570 - 60 00 56 of clo@vriendendienstendeventer.nl.