Logo gemeente Deventer

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De cliëntondersteuner denkt met u mee bij het nemen van belangrijke beslissingen of het regelen van hulp.

 

Iemand die met u meedenkt

Moet u een belangrijke beslissing nemen over geld, onderwijs, zorg, werk of wonen, maar:

  • u weet niet waar u moet beginnen;
  • u weet niet welke hulp er allemaal is;
  • u ziet op tegen een gesprek met de gemeente of zorgaanbieder. U weet niet hoe u zich kan voorbereiden. En eigenlijk wilt u graag dat er iemand met hem meegaat naar dit gesprek, maar u weet niet wie.  
  • u bent het oneens met de ondersteuning die u krijgt; 
  • u vindt het moeilijk om uw eigen netwerk van familie en vrienden in te schakelen of te versterken.  

Dan is het fijn als er iemand met u meedenkt. Dat kan een familielid of een vriend zijn. Ook kunt u terecht bij een medewerker van de Voor Elkaar Teams. Maar u kunt ook de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Zij kunnen u helpen bij het stellen van de juiste vragen, uitleggen wat de mogelijkheden van ondersteuning en zorg zijn, het bedenken van oplossingen, meegaan naar een gesprek, zodat u de uiteindelijk keuzes kan maken en weer verder kan. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis

In de gemeente Deventer kunt u terecht bij Zorgbelang Overijssel. U kunt hen bereiken via 074 – 291 35 97 of clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl

Volwassenen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid kunnen gebruik maken van de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. U kunt Vriendendiensten bereiken via 0570 - 60 00 56 of clo@vriendendienstendeventer.nl.