Deelscooters

De manier waarop we ons verplaatsen verandert. We zien in toenemende mate dat deelfietsen, deelauto’s en deelscooters worden gebruikt door reizigers om van A naar B te komen.

Vaak worden deze vormen van deelvervoer gebruikt in aanvulling op openbaar vervoer, zoals de trein of de bus. De reis ziet er steeds meer uit als een 'keten', waarbinnen de reiziger gebruik maakt van meerdere (gedeelde) vervoersmiddelen.

Deelvervoer vormt een belangrijk onderdeel binnen het (openbaar) vervoerssysteem van de toekomst. De gemeente Deventer ziet daarbij kansen en wil daarom ervaring opdoen met elektrische deelscooters van Go Sharing. Hiermee wil de gemeente haar beleid over deelmobiliteit en aanbieders concreter vormgeven. In de tussentijd maakt de gemeente goede afspraken met Go Sharing en is er geregeld contact over de voortgang. De afspraken lopen tot 1 januari 2022.

English Deutsch