Logo gemeente Deventer

Demonstratie of betoging houden

Als u van plan bent een betoging/demonstratie te houden, moet u dit minimaal 48 uur voordat de betoging/demonstratie gehouden wordt schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Dit kan door het invullen van het online formulier.

Na het ontvangen van de kennisgeving wordt deze ter advisering naar de burgemeester en politie doorgezonden. Als de burgemeester van mening is dat door de betoging/demonstratie de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu in gevaar komt, kan hij de betoging/demonstratie verbieden. U kunt het formulier 'kennisgeving betoging' (pdf, 94 KB) downloaden.

Na goedkeuring van de burgemeester ontvangt u ter bevestiging een brief met een aantal voorwaarden waaraan u zich dient te houden.

Wat heeft u nodig?

Bij het doen van de kennisgeving kan de gemeente informatie vragen over:

 • naam en adres van degene die de betoging organiseert;
 • het doel van de te houden betoging;
 • de datum waarop de betoging plaatsvindt en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
 • de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
 • voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling van de betoging;
 • maatregelen die de organisator van de betoging zal treffen om een goed verloop van de betoging te bevorderen.

Boerenprotest melden

Als u van plan bent een betoging/demonstratie met landbouwvoertuigen te houden, moet u dit minimaal 12 kantooruren voordat de betoging/demonstratie gehouden gemeld hebben bij de gemeente.

 • U meldt dit met het formulier. U vult het formulier in en stuurt het volledig ingevulde formulier naar: veiligheid@deventer.nl
 • Na het ontvangen van de melding wordt deze ter advisering naar de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland gestuurd.
 • Na goedkeuring van de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland ontvangt u ter bevestiging een brief met een aantal voorwaarden waaraan u zich dient te houden.

Aan het melden van een betoging/demonstratie zijn geen kosten verbonden.

U dient de betoging/demonstratie minimaal 48 uur voor de datum en tijdstip van de betoging gemeld te hebben bij de gemeente.

Los van vrijheid op openbare manifestaties, kan de burgemeester voorwaarden aan een betoging verbinden. Hij kan deze verbieden ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

De voorwaarden kunnen zijn:

 • u als organisator bent primair verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de betoging. U zet daartoe een aantal mensen in als ordepersoneel. Deze moeten herkenbaar zijn aan het dragen van een rode band om hun arm;
 • tijdens de betoging mogen spandoeken worden gebruikt, deze mogen niet zijn bevestigd aan stokken, palen of latten en dergelijke;
 • tijdens de demonstratie mag u gebruik maken van een auto met megafoons die voor de demonstranten uitrijdt;
 • voor een podium of voor kraampjes moet u een vergunning aanvragen;
 • alle aanwijzingen van de politie, toezicht en/of brandweer in het kader van de veiligheid dienen te worden opgevolgd.

Boerenprotest

Als u van plan bent een betoging/demonstratie met landbouwvoertuigen te houden, moet u dit minimaal 12 kantooruren voordat de betoging/demonstratie gehouden wordt, gemeld hebben bij de gemeente. 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.