Logo gemeente Deventer

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is vanwege zijn schoonheid naar Nederland gehaald. De plant is mooi, maar woekert en heeft sterke wortels. De wortels kunnen schade veroorzaken aan wegen, woningen en andere bouwwerken.


Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is al een tijd een probleem in Deventer. De plant is in het verleden als sierplant naar Nederland gehaald en werd verkocht in tuincentra. De duizendknoop is niet giftig, maar vermeerdert zich gemakkelijk en beconcurreert door zijn snelle groei andere inheemse planten. Dit heeft een negatief effect op biodiversiteit. Door de enorme groeikracht van de wortelstokken kan de plant ook schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, riolering en funderingen van bijvoorbeeld woningen.


Snelle groei en verspreiding

De Japanse duizendknoop verspreidt zich makkelijk. De stengels en bladaanhechtingen zitten vol met “knopen” die zich makkelijk ontwikkelen tot een nieuwe plant. Dat betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met het snoeiafval van de duizendknoop. Kleine stukjes wortel kunnen weer uitgroeien tot nieuwe planten. Op die manier vermeerderd de plant zich alleen keer op keer.  

Ook bij graafwerkzaamheden is er dan ook een grote kans dat de duizendknoop zich verder verspreid.


Wat kunt u doen?

Bestrijding van deze plant is erg lastig, omdat de plant naast snelle groei ook een diepe beworteling heeft. Als de Japanse duizendknoop in uw tuin groeit, kunt u die het beste meteen weghalen. Houd hem in ieder geval klein en voorkom verdere verspreiding.

U verwijdert de plant met alle wortels. Omdat er altijd kleine stukjes wortel van de plant achterblijven, komt de Japanse duizendknoop volgend jaar waarschijnlijk terug. Als u de plant en de wortels regelmatig verwijdert en dit consequent volhoudt, blijft de Japanse duizendknoop na een paar jaar weg of is de groeikracht sterk verminderd.

Gooi de plantenresten en wortels van de Japanse duizendknoop in de grijze container. Door het afval in de grijze container te gooien, voorkomt u verdere verspreiding.


Wat doet de gemeente?

Ook op gronden van de gemeente groeit de Japanse duizendknoop. Het gemeentelijk beleid is gericht op het beheersen van deze plant. Dit doen we door middel van de volgende maatregelen:

Voorkomen van verspreiding
Graaf- en beheerswerkzaamheden geven een risico op verdere verspreiding van de plant. Waar mogelijk proberen we de plant zo veel mogelijk met rust te laten. De aannemers die werkzaam zijn in de openbare ruimte zijn op de hoogte van de risico’s van deze plant en houden hier rekening me bij de uitvoering van hun werkzaamheden

Knippen en afvoeren
Daar waar de plant dermate veel overlast veroorzaakt dat het een gevaarlijke (verkeers)situaties oplevert knippen we de plant af op een hoogte van ca 30 cm. De plantenresten worden vervolgens zorgvuldig opgeruimd om te voorkomen dat ze zich verder verspreiden.

Maaien in de winter
Japanse duizendknoop is een plant die in de winter bovengronds afsterft. De wortels blijven leven en de plant groeit in het voorjaar vanuit de wortels weer opnieuw uit. In de winterperiode, als de plant is afgestorven maaien we het dode materiaal weg. Aangezien alleen het dode materiaal dan wordt weggemaaid is er geen kans op verspreiding.

Bestrijden
Bij herinrichtingen van de openbare ruimte en nieuwbouwprojecten wordt de Japanse duizendknoop wel bestreden. Hiervoor zijn verschillende vormen van bestrijding geprobeerd, met wisselende resultaten. Afgraven, bewerken met knoflookextract, elektrocuteren en afdekken zijn voorbeelden van bestrijding die in Deventer zijn toegepast.

In kaart brengen
Om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van deze plant houden we een kaart bij waarop we de locaties, waar de Japanse duizendknoop groeit, staan. U kunt deze kaart bekijken via deze link: Bekijk deze plekken op de kaart.

Om deze kaart actueel te houden, kunt u nieuwe locaties waar de Japanse duizendknoop groeit ook zelf melden. Deze nieuwe locaties en de plekken die al bekend zijn, worden jaarlijks ingemeten om de verspreiding goed te volgen.