Logo gemeente Deventer

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is vroeger als sierplant naar Nederland gehaald. De plant komt hier van nature niet voor en kan schadelijk zijn.

De Japanse duizendknoop is niet giftig, maar vermeerdert zich makkelijk en verdringt andere, inheemse planten. De wortels zijn heel sterk en kunnen (in uitzonderlijke situaties) schade veroorzaken aan wegen, woningen en andere bouwwerken. Daarom houden we bij het beheer rekening met het zo veel mogelijk voorkomen van verspreiding.

Snelle groei en verspreiding

De Japanse duizendknoop verspreidt zich makkelijk, maar niet via zaad. De stengels en bladaanhechtingen zitten vol met “knopen” die zich makkelijk ontwikkelen tot een nieuwe plant. Dat betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met het snoeiafval van de duizendknoop. De wortels kunnen ook makkelijk uitgroeien tot nieuwe planten. Hierdoor vermeerdert de plant zich snel en moet er zorgvuldig gewerkt worden in de nabijheid van de Japanse duizendknoop.


Wat kunt u doen?

Bestrijding van deze plant is erg lastig, omdat de plant naast snelle groei ook een diepe beworteling heeft. Als de Japanse duizendknoop in uw tuin groeit, kunt u die het beste meteen weghalen. Houd hem in ieder geval klein en voorkom verdere verspreiding. Doe hem daarom ook niet in de groene container! 

Gaat u de plant verwijderen? Verwijder deze dan met alle wortels. Omdat er altijd kleine stukjes wortel van de plant achterblijven, komt de Japanse duizendknoop volgend jaar waarschijnlijk terug. Als u de plant en de wortels regelmatig verwijdert en dit consequent volhoudt, blijft de Japanse duizendknoop na een paar jaar weg of is de groeikracht sterk verminderd.

Gooi de plantenresten en wortels van de Japanse duizendknoop in de grijze container. Door het afval in de grijze container te gooien, voorkomt u verdere verspreiding.

 

Herkennen van Japanse duizendknoop:

 1. De plant bestaat uit een (grote) bos stengels.
 2. De stengels zijn vaak rood gevlekt.
 3. De stengels zijn hol en lijken op bamboe.
 4. In het voorjaar hebben de groene bladeren rode nerven.
 5. De plant bloeit met trosjes van kleine witte bloemen tussen augustus tot november.
 6. Het blad heeft rechte bladvoet.
 7. Bladeren staan ‘om en om’ op de stengel.

Wat doet de gemeente?

Ook op gemeentegrond groeit de Japanse duizendknoop. De gemeente richt zich op het beheersen van deze plant. Dit doen we met de volgende maatregelen:

 • Voorkomen van verspreiding
  Graaf- en beheerswerkzaamheden geven een risico op verdere verspreiding van de plant. Waar mogelijk proberen we de plant zo veel mogelijk met rust te laten. De aannemers die werkzaam zijn in de openbare ruimte zijn op de hoogte van de risico’s van deze plant en houden hier rekening me bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

 • Knippen en afvoeren
  Op plekken waar de plant zoveel overlast veroorzaakt dat het een gevaarlijke (verkeers)situaties oplevert, knippen we de plant af op een hoogte van ongeveer 30 cm. De plantenresten worden vervolgens zorgvuldig opgeruimd om te voorkomen dat ze zich verder verspreiden.

 • Maaien in de winter
  Japanse duizendknoop is een plant die in de winter bovengronds afsterft. De wortels blijven leven en de plant groeit in het voorjaar vanuit de wortels weer opnieuw uit. In de winterperiode, als de plant is afgestorven, maaien we het dode materiaal weg. Zo is er geen kans op verspreiding.

 • Bestrijden
  Bij herinrichtingen van de openbare ruimte en nieuwbouwprojecten wordt de Japanse duizendknoop wel bestreden. Hiervoor zijn verschillende vormen van bestrijding geprobeerd, met wisselende resultaten. Afgraven, bewerken met knoflookextract, elektrocuteren en afdekken zijn voorbeelden van bestrijding die in Deventer zijn toegepast.

 • In kaart brengen
  Om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van deze plant houden we een kaart bij. Daarop staan de plekken waar de Japanse duizendknoop groeit. U kunt deze kaart bekijken of groeilocaties van de Japanse duizendknoop melden